BIC Insight : ประเมินความพร้อม “ด่านโหย่วอี้กวาน” ก่อนเข้าสู่ฤดูผลไม้นี้

26 Mar 2024

ในแวดวงผู้ส่งออกผลไม้ไทยไปจีนต้องรู้จักชื่อของ “เมืองระดับอำเภอผิงเสียง” ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพราะเป็นที่ตั้งของ “ด่านโหย่วอี้กวาน” (Youyiguan Border Gate/友谊关口岸)ด่านปลายทางสำคัญของการส่งออก “ทุเรียนไทย” ไปจีน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านหูหงิ (Huu Nghi) จังหวัดลางเซิน (Lang Son) ประเทศเวียดนาม


สำหรับ “ผลไม้ไทย” ที่นำเข้าผ่านด่านในเมืองระดับอำเภอผิงเสียง (ด่านโหย่วอี้กวาน และด่านรถไฟผิงเสียง) มีน้ำหนักรวม 335,400 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 142.2 คิดเป็นมูลค่ารวม 11,513 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 151.7 ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน (297,900 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 147.9) มังคุด ลำไย มะพร้าว และส้มโอ


ปีที่ผ่านมา (ปี 2566) สถานการณ์การนำเข้าผลไม้ที่ “ด่านโหย่วอี้กวาน” มีความคึกคักตลอดทั้งปี โดยด่านแห่งนี้สามารถบริหารสภาพคล่องการจราจรได้เป็นอย่างดี โดยคุณอวี๋ห์ เหว่ยเผิง (Yu Weipeng/余伟鹏) ตัวแทนออกของจากบริษัท Guangxi Rongsheng International Logistics Co.,Ltd. (广西荣盛国际物流有限公司) ให้ข้อมูลว่า ปี 2566 บริษัทฯ ให้บริการนำเข้าทุเรียนเกือบ 5,000 ตู้ ปัจจุบัน รถบรรทุกผลไม้ใช้เวลาผ่านพิธีการศุลกากรที่ด่านโหย่วอี้กวานเพียง 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น

ช่วง 2 เดือนแรก ปี 2567 ด่านโหย่วอี้กวานมีสินค้านำเข้า-ส่งออกคิดเป็นมูลค่ารวม 66,240 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 25.6 ส่วนใหญ่เป็นการค้ากับชาติสมาชิกอาเซียน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99 (ราว 65,600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8) โดยเฉพาะ “เวียดนาม” ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่ารวม 55,850 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 ขณะที่การค้ากับกัมพูชามีแนวโน้มการเติบโตสดใสที่ร้อยละ 66.8 คิดเป็นมูลค่า 1,200 ล้านหยวน

หากมองจากประเภทสินค้า พบว่า มีการนำเข้า “ทุเรียน” ผ่านด่านโหย่วอี้กวานมากเกือบ 2,000 ตู้ คิดเป็นมูลค่าสินค้ารวม 1,350 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ขณะที่สินค้าส่งออกสำคัญ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (มูลค่ารวม 29,540 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.9) โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียม มีมูลค่าส่งออก 2,580 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.2

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูผลไม้ (เดือนมีนาคมเป็นต้นไป) สภาพการจราจรบริเวณด่านโหย่วอี้กวานจะเริ่มคับคั่งไปด้วยรถบรรทุกผลไม้ที่จอดเรียงรายอยู่บริเวณลานสินค้าเพื่อรอการสุ่มตรวจจากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรก่อนกระจายเข้าสู่ตลาดจีน คุณช่าย เจิ้นอวี่ห์ (Cai Zhenyu/蔡振宇) ผู้จัดการใหญ่บริษัท Guangxi Ouheng International Logistics Co.,Ltd. (广西欧恒国际物流有限公司) เปิดเผยว่า ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้บริการนำเข้า “ทุเรียน” เกือบ 100 ตู้ เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 10

ขณะที่คุณฉาว กวางหัว (Cao Guanghua/曹光华) ผู้จัดการใหญ่บริษัท Guangxi Huatai Freight Forwarding Co.,Ltd. (广西华泰国际货运代理有限公司) ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ให้บริการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมเกือบ 450 ตู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60

เพื่อรับมือช่วงพีค (peak) ระลอกแรกของการนำเข้าผลไม้ (เดือนมีนาคม – เมษายน) คุณเฉิน คายเตี่ยน (Chen Kaidian/陈开典) เจ้าหน้าที่กองงานควบคุมศุลกากร 1 ด่านศุลกากรโหย่วอี้กวาน ให้ข้อมูลว่า ศุลกากรโหย่วอี้กวานยังคงดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า อาทิ มาตรการยื่นสำแดงเอกสารล่วงหน้า (Advance Declaration/提前申报) การเปิดช่องจราจรผ่านด่านให้เฉพาะสำหรับรถบรรทุกทุเรียนสด การจัดสรรกำลังพลให้เพียงพอสำหรับงานตรวจสอบผลไม้นำเข้า เพื่อให้ผลไม้สดสามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว

ที่ผ่านมา ด่านโหย่วอี้กวานยังมีการบริการนัดหมายผ่านด่านสำหรับผลไม้สดนำเข้าแบบ 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) การขยายเวลาการให้บริการผ่านด่านสำหรับสินค้าสดและสินค้าจำเป็น โดยเฉพาะผลไม้สดและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการยื่นสำแดงสองต่อ (Two-Step Declaration/两步申报) ให้ผู้นำเข้าสินค้าทั่วไปสามารถยื่นเอกสารสำคัญ เพื่อนำสินค้าออกจากเขตอารักขาศุลกากรได้ก่อน และส่งเอกสารนำเข้าเพิ่มเติมอื่น ๆ ภายใน 14 วัน การพัฒนาระบบตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าเข้า-ออก (รถบรรทุกผ่านได้เร็วขึ้นร้อยละ 75)

นอกจากนี้ ศุลกากรโหย่วอี้กวานยังมีมาตรการ “ออกของได้แบบมีเงื่อนไข” ซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่ให้ผู้นำเข้าผลไม้ที่ถูกระบบสุ่มตรวจ (ระบบศุลกากรแห่งชาติจีนกำหนดอัตราการสุ่มตรวจสำหรับผลไม้ไทยที่ร้อยละ 30 ขณะที่ผลไม้เวียดนามต้องตรวจ 100 เปอร์เซ็นต์) สามารถรับสินค้าออกจากด่านศุลกากรเพื่อนำไปพักไว้ที่คลังสินค้าเย็นของตนเพื่อรอผลตรวจ (จากเดิมที่ตู้สินค้าจะต้องรออยู่ภายในบริเวณด่านศุลกากรเพื่อรอผล) หลังจากที่ผลตรวจไม่พบปัญหา ผู้นำเข้าสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทันที ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณความแออัดของรถบรรทุกภายในด่านได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้น และผลไม้คงความสดใหม่

ที่สำคัญ ด่านโหย่วอี้กวานกำลังเร่งรัดงานก่อสร้าง 2 โครงการสำคัญ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน (Hardware) และระบบซอฟแวร์สู่ ‘ความเป็นอัจฉริยะ’ คือ

(1)โครงการขยายช่องทางเดินรถบริเวณพื้นที่กันชน (Buffer zone) ของด่านโหย่วอี้กวาน(กว่างซี) กับด่านหูหงิ(Huu Nghi Border Gate ของเวียดนาม) เพิ่มอีก 2 ช่องจราจร จากเดิมที่มีอยู่ 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและขยายปริมาณการรองรับรถบรรทุกผ่านด่านทั้งสองได้เพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มงานขุดภูเขาและปรับระดับผิวหน้าดินแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 และในอนาคตทั้งสองฝ่ายได้วางแผนที่จะขยายพื้นที่ช่องจราจรให้เป็น 14 ช่องจราจร  (7 เข้า 7 ออก)

(2) โครงการพัฒนาด่านสู่ ‘ความเป็นอัจฉริยะ’ (Smart Border Gate) ภายใต้ “กรอบข้อตกลงว่าด้วยการร่วมผลักดันการก่อสร้างจุดนำร่องด่านอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นสาขาความร่วมมือที่สำคัญภายใต้ความเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน” (Comprehensive Strategic Partnership) ระหว่างจีนกับเวียดนาม

โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายหลาน เทียนลี่ ประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (เทียบเท่าผู้ว่าการมณฑล) และนายโฮ เตียนเถียว (Hồ Tiến Thiệu) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลางเซิน ได้ร่วมลงนามกรอบข้อตกลงดังกล่าวที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยมีนายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียงของจีน และนายกรัฐมนตรีฝ่าม มิงห์จิ๋งห์ (Phạm Minh Chính) ของเวียดนาม ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม

โครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาให้ด่านโหย่วอี้กวาน (จีน) – ด่านหูหงิ (เวียดนาม) เป็น “ด่านอัจฉริยะ” ที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะรูปแบบการขนส่งภาคพื้นดินแบบไร้คนขับ ช่องทางพิเศษเฉพาะรถบรรทุกสินค้าไร้คนขับ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบวงจรที่ทำงานด้วยระบบอัจฉริยะ และระบบการแบ่งปันข้อมูลโลจิสติกส์แบบอัจฉริยะ เพื่อให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำการ ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริการด้านการผ่านพิธีการศุลกากรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น (ลดกระบวนการ ลดกำลังคน รวมถึงลดต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายให้ภาคธุรกิจ)

ความคืบหน้าล่าสุด ด่านโหย่วอี้กวานกำลังขุดภูเขาและปรับระดับผิวหน้าดินภายในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อสร้าง ลานตรวจสอบสินค้าอัจฉริยะและช่องทางพิเศษเฉพาะรถบรรทุกสินค้าไร้คนขับ (Intelligent Guided Vehicle) โดยคาดว่างานปรับหน้าดินจะแล้วเสร็จภายในกลางปีนี้ จากนั้นจะดำเนินการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุปกรณ์ยกตู้สินค้าอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบตู้สินค้า และระบบวิเคราะห์และประมวลผลภาพเอ็กซเรย์ตู้สินค้า โดยคาดว่า จะสามารถทดลองใช้ระบบรถบรรทุกไร้คนขับในฝั่งจีน(กว่างซี) ได้ภายในสิ้นปี 2567 นี้

การพัฒนา “โมเดลการขนส่งตู้สินค้าแบบไร้คนขับ” เกิดขึ้นจากเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารของบุคคล(พนักงานขับรถบรรทุก)ที่เข้า-ออกด่าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านเวลา (time-effective) ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร จึงเป็นที่มาของแนวคิดการก่อสร้าง “ช่องทางพิเศษเฉพาะรถบรรทุกสินค้าไร้คนขับ” ที่จะนำเทคโนโลยี 5G และระบบดาวเทียมเป๋ยโต่ว (The BeiDou Navigation Satellite System) ในการติดตามและตรวจสอบรถบรรทุกไร้คนขับตลอดเส้นทาง (เส้นทางเดินรถเป็นระบบควบคุมแบบปิด หรือ Closed-loop Control) มาใช้ด้วย

ปี 2566 เมืองผิงเสียงของกว่างซียังคงรั้งตำแหน่งเมืองการค้าชายแดนอันดับหนึ่งของจีน (จีนมี 9 มณฑลที่มีชายแดนติดกับเพื่อนบ้าน 14 ประเทศ) มีมูลค่าการค้าต่างประเทศรวม 184,514 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 มีปริมาณรถสินค้าเข้า-ออก (รวมถึงจุดผ่อนปรนการค้าสำหรับผู้ประกอบการชายแดน) 650,900 คันครั้ง (เฉลี่ยวันละ 1,783 คันครั้ง) ขณะที่สถิติผู้เดินทางเข้า-ออกผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโหย่วอี้กวาน (เริ่มกลับมาให้บริการเดือนมีนาคม 2566) มีจำนวน 1.594  ล้านคนครั้ง

บีไอซี ประเมินว่า ปัจจุบัน “ด่านโหย่วอี้กวาน” ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการนำเข้าผลไม้(ไทย)ในฤดูผลไม้ที่กำลังจะมาถึง และเมื่อด่านอัจฉริยะเริ่มใช้งาน ด่านแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเชื่อมโยงจีนและอาเซียนที่มีประสิทธิภาพสูง มีความได้เปรียบทั้งด้านเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริการสินค้านำเข้า-ส่งออกได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้การฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนจัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา หนังสือพิมพ์ Guangxi Daily (广西日报) วันที่ 21 มีนาคม 2567

เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com.cn  (中国新闻网) วันที่ 9 และ 20 มีนาคม 2567
เว็บไซต์  www.gxcztv.cn (崇左广播电视台) วันที่ 18 มีนาคม 2567
เว็บไซต์ http://pxzhbsq.gxzf.gov.cn (广西凭祥综合保税区管理委员会)

ด่านโหย่วอี้กวาน

Nanning_editor2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน