3 ไตรมาสแรกของปี 64 ท่าเรือกว่อหยวนขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 58

21 Oct 2021

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือกว่อหยวนเปิดเผยว่า ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 64 ท่าเรือกว่อหยวนมีปริมาณการส่งสินค้า 15.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 58 คิดเป็นปริมาณตู้คอนเทนเนอร์กว่า 320,000 TEUs เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าของท่าเรือกว่อหยวนเพิ่มขึ้นคือ การทำความร่วมมือกับท่าเรืออื่นภายในประเทศจีน และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ท่าเรือกว่อหยวน ได้ขยายโครงข่ายการขนส่งโดยกระชับความร่วมมือกับท่าเรือและท่าเรือบกหลายแห่งในประเทศจีน อาทิ สถานีรถไฟชิงไป่เจียง นครเฉิงตู ท่าเรือนครเซี่ยงไฮ้ ท่าเรือชินโจว เมืองชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ท่าเรือหรูเกา เมืองหรูเกา และท่าเรือไท่ชาง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมข้อได้เปรียบซึ่งกันและกัน

เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือกว่อหยวนเปิดเผยด้วยว่า ภายในปี 2568 ท่าเรือกว่อหยวนจะได้รับการพัฒนาเป็นท่าเรือศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ประกอบด้วยท่าเรือภายในประเทศ ศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้า 30 ล้านตัน หรือคอนเทนเนอร์ 1.2 ล้าน TEUs

ท่าเรือกว่อหยวน ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจใหม่เหลียงเจียง นครฉงชิ่ง เป็นท่าเรือศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโครงข่ายทางเรือ+ราง+บกที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคจีนตะวันตก เชื่อมเส้นทางขนส่งมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีนโยบายอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อ ช่วยลดเวลาในการโอนถ่ายสินค้าระหว่างช่องทางการขนส่งทางเรือ+ราง+บก ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ประกอบกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของนครฉงชิ่งซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของประเทศจีน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยอาจพิจารณาใช้โกดังสินค้าทันฑ์บนของท่าเรือบกในนครฉงชิ่ง เพื่อจัดเก็บสินค้าและส่งสินค้าผ่านท่าเรือกว่อหยวนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศจีนและยุโรปได้

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:  เว็บไซต์สำนักข่าวซินหัว นครฉงชิ่ง (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564)

http://cq.news.cn/2021-10/15/c_1127959766.htm

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน