ไฮสปีดเทรน “นครหนานหนิง-เมืองไป่เซ่อ” เปิดวิ่งแล้ว ไปคุนหมิงไม่ไกลเกินรอ

21 Dec 2015

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: (11 ธ.ค.58) รถไฟความเร็วสูงสายนครหนานหนิง-นครคุนหมิง ช่วงเส้นทาง "นครหนานหนิง-เมืองไป่เซ่อ" (Baise City, 百色市) เปิดวิ่งอย่างเป็นทางการแล้ว

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายนี้ มีดังนี้

  • เป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกทางภาคตะวันตกของมณฑล
  • เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสาย "นครหนานหนิง-นครคุนหมิง" (ทั้งเส้นทางฯ มีระยะทางรวม 710 กิโลเมตร อยู่ในกว่างซี 275 กิโลเมตร)
  • เส้นทางในกว่างซีใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปีกว่า เริ่มงานก่อสร้างเมื่อเดือน ธ.ค.2552 (งานก่อสร้างเส้นทางฝั่งยูนนานยังไม่แล้วเสร็จ)
  • นครหนานหนิงถึงตัวเมืองไป่เซ่อมีระยะทางรวม 223 กิโลเมตร แวะจอด 7 สถานี
  • ใช้ความเร็วในการวิ่ง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

ทั้งนี้ คาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองไป่เซ่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในระยะแรกเปิดให้บริการขาไป-ขากลับวันละ 3 คู่ (หรือ 6 เที่ยวขบวน) ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ทั้ง 2 สถานี คือ สถานีรถไฟหนานหนิง (สถานีรถไฟในเขตเมืองเก่า) และสถานีรถไฟหนานหนิงตงจ้าน (Nanning Dong Railway Station, 南宁东站)

 

สถานี

ขบวนรถ/เวลา

อัตราค่าโดยสาร(หยวน)

ขาไป

ขากลับ

ชั้นหนึ่ง

ชั้นสอง

หนาหนิงตงจ้าน

D 9661

(08.36 10.21)

D 9662

(10.42 12.30)

132

82.5

หนานหนิง

D 9663

(12.50 14.35)

D 9664

(14.55 -16.43)

132

82.5

หนานหนิง

D 9665

(17.05-18.53)

D 9666

(19.1321.01)

132

82.5

หลังการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงสายนี้ช่วยให้เมืองไป่เซ่อสามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นของกว่างซีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถเชื่อมต่อไปถึงเขตพื้นที่เศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (มณฑลกวางตุ้ง) และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ "เส้นทางสายไหมทางทะเล" ผ่านท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ (เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากนครหนานหนิงไปยังเมืองต่างๆ รอบอ่าวเป่ยปู้เป็นเส้นทางไฮสปีดเทรนสายแรกของกว่างซี) ทำให้เมืองไป่เซ่อกลายเป็นหนึ่งใน "(เมือง)ข้อต่อ" ที่สำคัญของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ One Belt One Road (แนวพื้นที่เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21)

เมืองไป่เซ่อ (Baise City, 百色市) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกว่างซี (มีพรมแดนติดมณฑลยูนนาน และประเทศเวียดนาม) มีทรัพยากรแร่อันอุดมสมบูรณ์ (อลูมิเนียม 1/4 ของจีน) มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติจำนวนมาก และเป็นพื้นที่เกษตรที่สำคัญของประเทศ (ฐานการผลิตพืชผักผลไม้เพื่อป้อนตลาดตอนเหนือของประเทศ)

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กว่างซีทดลองวิ่ง "ไฮสปีดเทรน" สายตะวันตก พร้อมต่อขยายสู่นครคุนหมิงเร็วๆ นี้ (13 ต.ค. 2558)

หนานหนิงไป่เซ่อไฮสปีดเทรน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน