เส้นทางรถไฟจีน-ลาว เริ่มติดตั้งรางรถไฟ คาดเมษายน 2564 เชื่อมรางสองประเทศ

10 Apr 2020

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีการติดตั้งรางรถไฟประกอบเสร็จ ความยาว 25 เมตร จำนวน 1 ชิ้น ในพื้นที่ก่อสร้างเส้นทางรถไฟซึ่งอยู่บริเวณชานเมืองยวี่ซี (Yuxi) มณฑลยูนนาน นับเป็นการเริ่มต้นส่วนงานติดตั้งรางรถไฟของโครงการเส้นทางรถไฟจีน-ลาวช่วงภายในประเทศจีนจากเมืองยวี่ซีถึงด่านบ่อหาน (Mohan)

สำหรับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟช่วงภายในประเทศลาวนั้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ก็ได้เริ่มติดตั้งรางรถไฟในพื้นที่ก่อสร้างเส้นทางรถไฟในเขตนครหลวงเวียงจันทน์แล้วเช่นกัน  ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า การดำเนินงานติดตั้งรางรถไฟของจีนและลาวจะมาบรรจบกันที่บริเวณชายแดนบ่อหานของมณฑลยูนนานในฝั่งจีนและชายแดนบ่อเต็นในฝั่งลาวได้ภายในเดือนเมษายน 2564 และจะสามารถเปิดให้บริการรถไฟตลอดสายได้ภายในสิ้นปี 2564

อนึ่ง สำหรับเส้นทางรถไฟยวี่ซี-บ่อหานมีระยะทาง 508 กิโลเมตร กำหนดความเร็วเดินรถ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะนี้ ใช้งบประมาณการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 38,450 ล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 76 ของงบลงทุนทั้งหมดของโครงการ

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/04/07/030638285.shtml

ยูนนาน รถไฟ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน