เส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-เฉิงตู มีความคืบหน้า เชื่อมคุนหมิงถึงพานจือฮัวของเสฉวนแล้ว

10 Jan 2020

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้มีการเปิดใช้เส้นทางรถไฟระหว่างสถานีหย่งเหรินกับสถานีกว่างทงเหนือ ภายในเขตปกครองตนเองฉู่สง มณฑลยูนนาน ทำให้สามารถเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง รุ่น “ฟู่ซิงห้าว” (复兴号) ระหว่างนครคุนหมิงไปยังเมืองพานจือฮัวของมณฑลเสฉวนได้อย่างเป็นทางการด้วย

เส้นทางรถไฟหย่งเหริน-กว่างทงเหนือ มีระยะทาง 109 กิโลเมตร บรรจบกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง ที่สถานีกว่างทงเหนือ และได้เชื่อมเข้ากับโครงข่ายเส้นทางรถไฟทั้งประเทศจีนแล้ว โดยรถไฟความเร็วสูง “ฟู่ซิงห้าว” ใช้เวลาเดินทางจากนครคุนหมิงไปยังเมืองพานจือฮัวของมณฑลเสฉวนเพียง 2 ชั่วโมง -2 ชั่วโมงครึ่ง จากเดิมที่รถไฟธรรมดาใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง – 5 ชั่วโมงครึ่ง

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงช่วงคุนหมิง-พานจือฮัว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-เฉิงตู ระยะทางประมาณ 860 กิโลเมตร โดยสั้นกว่าเส้นทางรถไฟคุนหมิง-เฉิงตูเส้นเก่าซึ่งมีสภาพภูมิประเทศซับซ้อนยากต่อการก่อสร้างและเปิดใช้มาตั้งแต่ปี 2513 ประมาณ 200 กิโลเมตร ปัจจุบัน เส้นทางรถไฟความเร็วสูงช่วงพานจือหัว-เฉิงตูกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-เฉิงตูจะให้บริการขนส่งผู้โดยสารเป็นหลักโดยช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างคุนหมิงกับเฉิงตูเหลือเพียง 7 ชั่วโมง ขณะที่เส้นทางรถไฟคุนหมิง-เฉิงตูเส้นเก่าจะให้บริการขนส่งสินค้า รวมทั้งขนส่งผู้โดยสารในช่วงระยะทางสั้นๆ

http://finance.yunnan.cn/system/2020/01/10/030565467.shtml

ยูนนาน เสฉวน รถไฟ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน