เมืองในมณฑลฝูเจี้ยนได้รับเลือกเป็นเมืองนำร่องโลจิสติกส์ที่ทันสมัยครบวงจรของจีน

24 Jun 2024

เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์จีนร่วมกันออก “ประกาศสนับสนุนการสร้างเมืองนำร่องโลจิสติกส์ที่ทันสมัยครบวงจรของจีนปี 2567 – 2569” โดยนครฝูโจว และเมืองเซี่ยเหมิน ได้รับการคัดเลือกติดอันดับ 20 เมืองนำร่องในการสร้างระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์นี้ โดยเมืองที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ได้แก่

(1) ด้านเงินอุดหนุน โดยรัฐบาลกลางจะจัดสรรมาตรการส่งเสริมและเงินอุดหนุนจำนวน 300 ล้านหยวนให้กับแต่ละเมือง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบข้อมูลเชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอกเมืองได้อย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ที่ล้ำสมัยครอบคลุม 31 มณฑล รวมถึงเขตปกครองตนเองและเทศบาลทั่วประเทศ (2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะส่งเสริมการสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ อาทิ โครงการศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติสำหรับบริการด้านการผลิต หรือบริการเชิงพาณิชย์และการค้า และโครงการฐานการให้บริการโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (cold chain logistics) ที่ทันสมัยครบวงจร และ (3) ด้านวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะวิสาหกิจโลจิสติกส์สีเขียว เพื่อการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และสร้างเมืองนำร่องโลจิสติกส์สีเขียวแห่งชาติ

ทั้งนี้ มณฑลฝูเจี้ยนเป็นหนึ่งในมณฑลยุทธศาสตร์สำคัญของจีน โดยเฉพาะนครฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมินเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่สำคัญของจีน มีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นในการเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ทั้งทางบกและทางทะเล มีท่าเรือที่ให้บริการเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง จึงมักจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องการดำเนินยุทธศาสตร์แห่งชาติของจีน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญในการติดตามสถานการณ์ด้านการค้าและการลงทุน เพื่อแสวงหาโอกาสลู่ทางในการเพิ่มส่วนแบ่งของสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/9423.html

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน