เมืองเซี่ยเหมินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปไทยตั้งแต่เดือนมีนาคมภายหลังความตกลงฟรีวีซ่ามีผลบังคับใช้

4 Apr 2024

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ท่าอากาศยานนานาชาติเกาฉีของเมืองเซี่ยเหมินเปิดเผยว่า บริษัทสายการบินหลายแห่งได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินจากเมืองเซี่ยเหมินไปไทยภายหลังจากความตกลงระหว่างไทย – จีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลน์ให้บริการเที่ยวบินไป-กลับจำนวน 4 เที่ยวบินทุกวัน และสายการบินสปริงแอร์ไลน์ให้บริการเที่ยวบินไป-กลับจำนวน 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ รวมเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – เซี่ยเหมินทั้งหมด 34 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเกาฉีนั้น เมืองเซี่ยเหมินได้ออกมาตรการหลายประการด้านพิธีการศุลกากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การลดระยะเวลาในการกรอกแบบฟอร์ม การรอตรวจกระเป๋าเดินทาง และการผ่านพิธีการศุลกากร ณ จุดปฏิบัติหน้าที่

หลังจากความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากเมืองเซี่ยเหมินไปไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 15 เท่า ทั้งนี้ ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากเมืองเซี่ยเหมินและมณฑลฝูเจี้ยน โดยคนรุ่นใหม่ในมณฑลฝูเจี้ยนส่วนใหญ่นิยมทานอาหารไทยและชมภาพยนตร์ไทย      โดยเมืองเซี่ยเหมินมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวไทยมากที่สุดในมณฑล แหล่งอ้างอิง https://new.qq.com/rain/a/20240301A03Y4900

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน