เมืองเซี่ยเหมินลุยสร้างสะพานยักษ์ข้ามทะเลตะวันออกแห่งที่ 3 เสริมความร่วมมือระหว่างเซี่ยเหมินกับเกาะจินเหมิน

1 Apr 2024

เมื่อเดือนมีนาคม 2567 บริษัท Xiamen Road & Bridge Engineering Material จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการขนส่งแบบครบวงจรชั้นนำ และผู้ดำเนินการสร้างสะพานข้ามทะเลเซี่ยเหมินตะวันออกแห่งที่ 3 เผยแพร่ความคืบหน้าโครงการแรกในการก่อสร้างสะพานฯ ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ และคาดว่าสะพานในส่วนที่เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานนานาชาติเสียงอันจะเปิดการเดินรถอย่างเป็นทางการภายในปี 2569

สะพานข้ามทะเลเซี่ยเหมินตะวันออกแห่งที่ 3 มีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์นิทรรศการนานาชาติเซี่ยเหมิน เขต  ซือหมิง มีจุดปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยเหมิน เขตเสียงอัน มีระยะทางทั้งหมด 19.6 กิโลเมตร สร้างเป็นถนนไป-กลับ 8 เลน ออกแบบให้รองรับความเร็วการเดินรถ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยเงินลงทุนรวม 3.73 หมื่นล้านหยวน ทั้งนี้ สะพานฯ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงของจีน และเป็นก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างเกาะเซี่ยเหมินกับภายนอกเกาะ ซึ่งจะกลายเป็น 1 ใน 6 สะพานข้ามทะเลสำคัญ[1]ที่เชื่อมต่อเกาะเซี่ยเหมินกับภายนอกเกาะ และจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทางด่วนเซี่ยเหมิน – จินเหมิน G1534 รวมทั้งยังเป็นโครงการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลตามข้อริเริ่ม BRI ด้วย

ภายหลังจากสร้างแล้วเสร็จ สะพานข้ามทะเลเซี่ยเหมินตะวันออกแห่งที่ 3 จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค รวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างเซี่ยเหมินกับเกาะจินเหมิน แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/9021.html


[1] ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินมี 5 สะพานข้ามทะเลสำคัญที่สามารถเดินรถไป-กลับระหว่างเกาะเซี่ยเหมินกับภายนอกเกาะ ได้แก่สะพานข้ามทะเลเซี่ยเหมิน สะพานข้ามทะเลจี๋เหม่ย สะพานข้ามทะเลซิ่งหลิน สะพานข้ามทะเลไห่ชาง และสะพานข้ามทะเลเสียงอัน

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน