เมืองอู๋โจวเร่งขยายศักยภาพงานขนส่งผ่านแม่น้ำซีเจียง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

13 Jun 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : เมืองอู๋โจวเร่งงานก่อสร้างประตูเรือสัญจรขยายช่องจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และขยายศักยภาพรองรับการขนถ่ายสินค้าผ่านแม่น้ำซีเจียง และเป็นการสร้างบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่

ในเขตฯ กว่างซีจ้วง แม่น้ำซีเจียงไหลพาดผ่าน 7 เมือง ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองกุ้ยก่าง เมืองอู๋โจว เมืองไป่เซ่อ เมืองหลายปิน เมืองหลิ่วโจว และเมืองฉงจั่ว รวมความยาวทั้งสิ้น 1,480 กิโลเมตร

ปัจจุบันแม่น้ำซีเจียงเป็นแม่น้ำที่ถูกใช้เพื่อการขนส่งมากเป็นอันดับสองของประเทศจีน (รองจากแมน้ำแยงซี) เนื่องจากการขนส่งทางแม่น้ำความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถยนต์และทางรถไฟ

เส้นทางน้ำสายหลักจากนครหนานหนิง(ผ่านเมืองกุ้ยก่างและเมืองอู๋โจว)ถึงนครกว่างโจว มีความยาวทั้งสิ้น 854 กิโลเมตร (อยู่ในเขตฯ กว่างซีจ้วง 570 กิโลเมตร)

แม่น้ำสายนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ที่แม่น้ำไหลผ่าน

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัท Guangxi Xi River Development and Investment Group (广西西江开发投资集团) ให้ข้อมูลว่า การพัฒนางานขนส่งผ่านแม่น้ำซีเจียงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ แถบเศรษฐกิจแม่น้ำเพิร์ล-แม่น้ำซีเจียง (Pearl River-Xi River Economic Belt, 珠江西江经济带) เป็นรูปเป็นร่างขึ้น

ในฐานะเมืองท่าสำคัญในโครงข่ายเส้นทางขนส่งสายหลัก เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) กำลังเร่งรัดงานก่อสร้างประตูเรือสัญจรเพิ่มอีก 2 ช่อง (ช่องที่ 3 และ 4) เพื่อให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานภายในสิ้นปีนี้ (ปี 57)

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ภายหลังเปิดใช้ประตูเรือสัญจรดังกล่าว จะช่วยยกระดับศักยภาพการขนส่งในเส้นทางเดี่ยว (One way) ได้ปีละ 137 ล้านตัน ทำให้ศักยภาพการขนส่งผ่านเส้นทางน้ำสายหลักเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ประตูเรือสัญจรของเมืองฯ ตั้งอยู่บริเวณ ศูนย์ชลประทานฉางโจว(Changzhou Water Conservancy, 长洲水利枢纽) ห่างจากต้นน้ำเมืองอู๋โจว 12 กิโลเมตร ห่างจากนครหนานหนิง 382 กิโลเมตร และห่างจากนครกว่างโจว 303 กิโลเมตร

การพัฒนางานก่อสร้างประตูเรือสัญจรและระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณแม่น้ำซีเจียงมีนัยสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมการพัฒนาและรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่เลียบฝั่งแม่น้ำ การสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ และการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันในพื้นที่

จากข้อมูล ในแต่ละปีทางการกว่างซีทุ่มเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาก่อสร้างแม่น้ำซีเจียงกว่า 100 ล้านหยวน ซึ่งสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มูลค่า 1,247 ล้านหยวน (นับตั้งแต่ปี 51 เป็นต้นมา มูลค่า GDP ของเมืองทั้ง 7 เมืองของกว่างซีมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 16.3 ซึ่งสูงกว่าอัตราขยายตัวของทั้งมณฑลอยู่ร้อยละ 1.4 จุด)

สภาพการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมบริเวณแม่น้ำซีเจียง พบว่า ปัจจุบัน เมืองต่าง ๆ ทั้ง 7 เมืองในกว่างซีที่แม่น้ำไหลพาดผ่านมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเรียงรายตามฝั่งแม่น้ำเปรียบเสมือน สร้อยไข่มุก รวมจำนวนมากกว่า 50 แห่ง

สำหรับเมืองอู๋โจว นิคมอุตสาหกรรมอลูมิเนียมรีไซเคิล (Wuzhou Recycle Stainless Steel Industrial Park, 梧州市再生不锈钢制品产业园区) เป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำซีเจียง

ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.57 นิคมแห่งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มภาคการผลิตได้ 12,700 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 30.93 และมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 580 ล้านหยวน ในจำนวนนี้ เป็นโครงการลงทุนในภาคอุตสหากรรม 550 ล้านหยวน

ปัจจุบัน นิคมฯ ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจภาคการผลิตขั้นปลายน้ำ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ราย และสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 17,000 ล้านหยวน

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมืองอู๋โจวของกว่างซีผงาดสู่ ฮับท่าเรือแม่น้ำที่สำคัญในพื้นที่จีนตอนใต้ (16 เม.ย. 2557)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน