เมืองอู๋โจวของกว่างซีหนุน “ท่าเรือแม่น้ำ” ชูฮับขนส่งทางน้ำ เล็งปีนี้ทะลุ 50 ล้านตัน

3 Jun 2015

หนังสือพิมพ์ซีเจียงตูซื่อ : เมืองอู๋โจวของกว่างซีเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานบริเวณท่าเรือแม่น้ำซีเจียงหลายแห่งเพื่อรองรับงานขนส่งตู้สินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของมณฑล (ติดมณฑลกวางตุ้ง) เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของกว่างซี และเป็น 1 ใน 3 เมืองท่าแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกว่างซี (อีก 2 แห่ง คือ เมืองกุ้ยก่าง และนครหนานหนิง) ที่สามารถเชื่อมออกสู่ทะเลที่นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า

การที่เมืองแห่งนี้มีแม่น้ำซีเจียง[*] ไหลพาดผ่านถือเป็นจุดแข็งทางกายภาพที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับเมืองแห่งนี้ พื้นที่เลียบชายฝั่งแม่น้ำซีเจียงในเมืองอู๋โจวกลายเป็น "ทำเลทอง" สำหรับนักลงทุนที่กำลังเล็งหาพื้นที่การลงทุนแห่งใหม่ในภาคตะวันตกของจีน

ธุรกิจหลายสาขาทยอยเข้าจัดตั้งกิจการในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหวังใช้ประโยชน์จากงานขนส่งผ่านแม่น้ำสายนี้ส่งผลให้อุปสงค์ที่มีต่องานขนส่งและโลจิสติกส์เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ปัจจุบัน เมืองอู๋โจวมีท่าเรือแม่น้ำขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการแล้ว จำนวน 3 แห่ง คือ ท่าเรือชื่อสุ่ย (ChiShui Port, 赤水码头) ท่าเรือหลี่เจียจวง (LiJiangZhuang Port, 李家庄码头) และท่าเรือใหม่ที่เพิ่งทดลองเปิดให้บริการเมื่อปีก่อน คือ ท่าเรือจื่อจินชุน (ZiJinCun Port,紫金村码头)

ท่าเรือจื่อจินชุน มีบริษัท Wuzhou Tongzhou Logistics (梧州通洲物流有限公司) เป็นเจ้าของท่าเรือ ขณะนี้ มีท่าเทียบเรือขนาด 3,000 ตัน จำนวน 4 ท่า (เฟสแรก) มีบริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ในจีนเข้าจัดตั้งกิจการแล้วหลายราย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจท้องถิ่นและพื้นที่ข้างเคียงในเมืองยวี่หลิน (Yulin City, 玉林市) และเมืองกุ้ยหลิน

ช่วงทดลองกิจการเมื่อปีก่อน (ปี 57) ท่าเรือแห่งนี้มีการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 4 หมื่น TEUs ส่วนในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 2.5 หมื่น TEUs (เดือน เม.ย. เพียงเดือนเดียวมีจำนวน 1.02 หมื่น TEUs)

นายถู เฉียง (涂强) รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่บริษัท Wuzhou Tongzhou Logistics ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ กำลังขยายงานก่อสร้างลานสินค้าและวางแผนลงทุนโครงการก่อสร้างเฟสสองเพื่อตอบสนองความต้องการขนส่งสินค้าทางแม่น้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

บุคคลในแวดวงชี้ว่า การที่กิจการท่าเรือและงานขนส่งสินค้าทางน้ำของเมืองอู๋โจวสามารถรักษาระดับการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากกระแสการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นในท้องถิ่นและพื้นที่รอบข้าง ตลอดจนการที่เมืองอู๋โจวให้ความสำคัญอย่างมากในโครงการลงทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางแม่น้ำ (เฉพาะปี 57 ทุ่มเม็ดเงินลงทุน 924 ล้านหยวน)

นายเฉิน เหวิน ถาว (陈文涛) ผู้ช่วยนักวิจัยประจำสำนักงานคมนาคมขนส่งเมืองอู๋โจว ให้ข้อมูลว่า ปีนี้ เมืองอู๋โจวพร้อมให้การสนับสนุนงานก่อสร้างท่าเทียบเรือจำนวนหลายโครงการ ทั้งการขยายงานก่อสร้างท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม การก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ เช่น ท่าเรือต้าลี่โข่ว  (DaLiKou Port, 大利口码头) การพัฒนาร่องน้ำเพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ปี 58 ท่าเรือเมืองอู๋โจวจะสามารถรองรับงานขนถ่ายสินค้าได้ 50 ล้านตัน

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

[*]แม่น้ำซีเจียง  (Xi River, 西江) ได้รับการขนานนามว่าเป็น เส้นทางน้ำสายทองคำ (Golden Waterway) เป็นแม่น้ำที่ใช้ในการขนส่งสายสำคัญอันดับ 2 ของประเทศ (รองจากแม่น้ำ

แยงซีเกียง) ไหลออกสู่ปากแม่น้ำเพิร์ลที่มณฑลกวางตุ้ง จึงนับเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลที่สำคัญของพื้นที่ภาคตะวันตก

แนวพื้นที่เศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง (Xi River Economic Belt, 西江经济带) ในเขตฯ กว่างซีจ้วง ประกอบด้วย 7 เมือง คือ นครหนานหนิง เมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市) เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) เมืองไป่เซ่อ (Baise City, 百色市) เมืองหลายปิน (Laibin City, 来宾市) เมืองหลิ่วโจว (Liuzhou City, 柳州市) และเมืองฉงจั่ว (Chongzuo City, 崇左市)

แม่น้ำสายนี้มีศักยภาพรองรับงานขนส่งได้ในปริมาณที่สูงในขณะที่มีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งทาทางถนนและทางรถไฟ จากข้อมูล พบว่า ศักยภาพการลำเลียงสินค้าของเรือบรรทุกสินค้า 1 ลำเทียบเท่ากับรถไฟ 1 ขบวน

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากนครหนานหนิงถึงนครกว่างโจวจะลดลงจากตันละ 100 กว่าหยวน เหลือเพียงประมาณ 50 หยวน ซึ่งถูกกว่าค่าขนส่งทางถนนมากกว่าประมาณ 2/3

     

 ลิงค์ข่าวที่น่าสนใจ

ปีนี้ กว่างซีอัดงบ 3.7 หมื่นล้านหยวน ลุยพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง (24 เม.ย. 2558)

ปธน.จีน หนุน "เขตเศรษฐกิจข้ามมณฑลกวางตุ้ง-กว่างซี" รับการลงทุนต่างถิ่น (30 มี.ค. 2558)

กว่างซีเดินเครื่องลุยยุทธศาสตร์ “Core2” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรอบด้าน (31 ต.ค. 2557)

รัฐบาลกลางไฟเขียว ‘3 เมืองท่าของกว่างซี เปิดสิทธินำเข้าธัญพืช (Grain) (21 ต.ค. 2557)

กว่างซีพัฒนาระบบ ขนส่งสินค้าร่วมชู แม่น้ำ+รถไฟลดต้นทุนและได้ประสิทธิภาพ (29 ส.ค. 2557)

กว่างซีประกาศชัด…การลงทุนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำซีเจียงต้องอยู่บนนโยบาย Go Green (19 ส.ค. 2557)

เมืองอู๋โจวเร่งขยายศักยภาพงานขนส่งผ่านแม่น้ำซีเจียง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (12 มิ.ย. 2557)

เมืองอู๋โจวของกว่างซีผงาดสู่ ฮับท่าเรือแม่น้ำที่สำคัญในพื้นที่จีนตอนใต้ (16 เม.ย. 2557)เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน