เมืองอู๋โจวของกว่างซีพร้อมรับบท “ชุมทาง” ไฮสปีดเทรนเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจจีนตอนใต้

18 Apr 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : รถไฟความเร็วสูงสายหนาน-กว่าง (นครหนานหนิง-นครกว่างโจว) ช่วงเส้นทางในเขตฯ กว่างซีจ้วง (ระหว่าง นครหนานหนิง-เมืองอู๋โจว) พร้อมเปิดให้บริการเที่ยวปฐมฤกษ์ 18 เมษายน 2557

นายเซิ่ง กวาง จู่ (Sheng Guang Zu, 盛光祖) เลขาธิการและผู้จัดการใหญ่บริษัท China Railway Corp. (中国铁路总公司) เปิดเผยว่า ปี 2557 ประเทศจีนเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสร้างใหม่ระยะทาง 7,000 กิโลเมตร โดยกว่าร้อยละ 90 กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศ

ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟสายหนาน-กว่าง เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานข้างต้น ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเร่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศ และเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจและเส้นทางที่มีความสะดวกรวดเร็วที่สุดที่ใช้เชื่อมโยงพื้นที่จีนตะวันตกกับจีนตอนใต้

เนื่องจากงานก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในฝั่งมณฑลกวางตุ้งมีความล่าช้ากว่าฝั่งเขตฯกว่างซีจ้วง ดังนั้น จึงมีการเปิดให้บริการช่วงเส้นทางระหว่าง นครหนานหนิง-เมืองอู๋โจว ก่อน

ผู้โดยสารสามารถใช้บริการขบวนรถจากสถานีอู๋โจวใต้ (ภาษาจีนเรียก อู๋โจว หนาน) เพื่อเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก (เมืองกุ้ยหลิน เมืองหลิ่วโจว เมืองกุ้ยก่าง) และพื้นที่ตอนใต้ (นครหนานหนิง เมืองชินโจว เมืองเป๋ยไห่) ของกว่างซีได้อย่างสะดวกรวด มีรายละเอียดดังนี้

 

สถานี

เที่ยวรถ

เวลาออก

เวลาถึง

หนานหนิง-อู๋โจวใต้

*ผ่านเมืองกุ้ยก่าง

D8271

นครหนานหนิง-เมืองอู๋โจว

08:00 น.

10:28 น.

D8272

เมืองอู๋โจว-นครหนานหนิง

19:25 น.

21:59 น.

ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 28 นาที / ราคาบัตรโดยสาร ที่นั่งชั้นหนึ่ง 115.5 หยวน และที่นั่งชั้นสอง 96 หยวน

กุ้ยหลิน-อู๋โจวใต้

*ผ่านนครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว

D8273

เมืองกุ้ยหลิน-เมืองอู๋โจว

15:00 น.

18:48 น.

D8274

เมืองอู๋โจว-เมืองกุ้ยหลิน

10:50 น.

14:39 น.

ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 48 นาที / ราคาบัตรโดยสาร ที่นั่งชั้นหนึ่ง 180 หยวน และที่นั่งชั้นสอง 150 หยวน

เป๋ยไห่-อู๋โจวใต้

*ผ่านเมืองกุ้ยก่าง นครหนานหนิง และเมืองชินโจว

D8276/7

เมืองเป๋ยไห่-เมืองอู๋โจว

11:50 น.

16:18 น.

D8278/5

เมืองอู๋โจว-เมืองเป๋ยไห่

17:20 น.

21:49 น.

ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 28 นาที / ราคาบัตรโดยสาร ที่นั่งชั้นหนึ่ง 181 หยวน และที่นั่งชั้นสอง 150.5 หยวน

 

เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) นับเป็นเมืองข้อต่อสำคัญของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสาย นครหนานหนิง-นครกว่างโจว  ซึ่งเป็นระบบรางคู่ วิ่งด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ถูกออกแบบให้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

ภายหลังเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงสายนี้ การเดินทางระหว่างนครหนานหนิงกับเมืองอู๋โจวจะใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง จากเดิมที่ต้องใช้เวลาเดินทางเกือบ 5 ชั่วโมงครึ่งทั้งการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟธรรรมดา (ร่นเวลาลง 3 ชั่วโมง)

ส่วนการเดินทางระหว่างนครหนานหนิง-นครกว่างโจว เมื่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายหนานหนิง-กว่างโจว เปิดให้บริการได้ตลอดเส้นทางแล้ว จะสามารถร่นระยะทางลงราว 250 กิโลเมตร และประหยัดเวลาเดินทางลงราว 11 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

ทั้งนี้ เป็นที่คาดหมายว่า การเปิดให้บริการเส้นทางดังกล่าวจะช่วยนำความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของกว่างซีได้เป็นอย่างมาก (มีประชากรรวมกันราว ๆ 15 ล้านคน) โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางแห่งที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน

เมื่อต้นปี 56 ธนาคารโลกได้นำเสนองานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟสายนี้ โดยประเมินว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแก่เมืองที่ผ่าน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9-15 และลดต้นทุนด้านเศรษฐกิจได้กว่า 5 หมื่นล้านหยวน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รถไฟความเร็วสูงสายนี้เริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 พ.ย.51 และวางรางเมื่อวันที่ 30 พ.ค.55 มีระยะทางยาว 577.1 กิโลเมตร อยู่ในเขตฯ กว่างซีจ้วง 349.8 กิโลเมตร และมณฑลกวางตุ้ง 227.3 กิโลเมตร

คาดว่าจะใช้มูลค่าเงินลงทุนรวม 41,100 ล้านหยวน ใช้สำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า สามารถเปิดให้บริการเที่ยวเดินทางไปกลับวันละ 22 เที่ยว แต่ละเที่ยวสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 800 คน

เส้นทางนี้มีทั้งหมด 23 สถานี โดยเริ่มต้นที่สถานีนครหนานหนิงตะวันออก (ภาษาจีนเรียกว่า หนานหนิงตงจ้าน) ผ่านเมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市) และเมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) ก่อนเข้าสู่มณฑลกวางตุ้งที่เมืองอวิ๋นฝู (Yunfu City, 云浮市) เมืองจ้าวชิ่ง (Zhaoqin City, 肇庆市) เมืองฝอซาน (Foshan City, 佛山市)และสิ้นสุดที่สถานีกว่างโจวใต้ (ภาษาจีนเรียกว่า กว่างโจวหนานจ้าน)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน