เมืองผิงเสียงชู “ด่านทางบกอัจฉริยะ”ติดสปีดสินค้าผ่านด่าน ตอกย้ำบทบาท“ประตูการค้า”จีน-อาเซียน

19 Jul 2023

หลังจากที่ประเทศจีนได้ยกเลิกมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด่านทางบกในเขตปกครองตนเองชนชาติกว่างซีจ้วงได้ทยอยกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะที่ด่านโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border Gate/友谊关口岸) ด่านสากลทางบกที่มีขนาดใหญ่และมีความสะดวกมากที่สุดในการขนส่งสินค้าอาเซียน-จีน

ปัจจุบัน ด่านโหย่วอี้กวานมีปริมาณรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้า-ออกมากกว่าวันละ 1,200 คันครั้งช่วง Peak มีมากกว่า 1,500 คันครั้งซึ่งเกินขีดความสามารถของด่านที่ได้รับการออกแบบไว้เพียงวันละ 600 คันครั้ง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ด่านโหย่วอี้กวานได้สร้างสถิติใหม่ รถบรรทุกผ่านเข้า-ออก 1,553 คันครั้ง นับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา และในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2566 ด่านแห่งนี้มีปริมาณขนถ่ายสินค้า 1.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 129.38% (YoY)ในจำนวนนี้ เป็นการขนส่งทุเรียน 2.42 แสนตัน เพิ่มขึ้น 3,632.3%

สถานการณ์การค้าที่ได้ฟื้นฟูกลับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 กล่าวได้ว่า ด่านโหย่วอี้กวานกำลังรับแรงกดดันมากขึ้นจากปริมาณสินค้าผ่านเข้า-ออกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เมืองผิงเสียงจำเป็นต้องแสวงหาโซลูชันด้านเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานและแบ่งเบาภาระปริมาณงานของด่านโหย่วอี้กวาน

ในงานประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างเมืองหน้าด่านสำคัญด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนจีน-อินโดจีน(中国-中南半岛跨境物流重点口岸城市合作论坛) ซึ่งมีคณะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ฝ่ายกว่างซีได้เผยถึงความคืบหน้าของการพัฒนา“ด่านอัจฉริยะ” (Smart Border Gate) ของเมืองผิงเสียง โดยการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาติดตั้งใช้งานในด่านเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกด้านการผ่านพิธีการศุลกากรให้กับผู้นำเข้า-ส่งออก ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดีขึ้น

“พวกเรา(กว่างซี) หวังที่จะพัฒนาความร่วมมือเชิงลึกกับประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาด่านอัจฉริยะ โดยเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในด่าน ผลักดันการปฏิรูประบบงานตรวจสอบของด่าน เร่งผลักดันนโยบายการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร (Green Lane) ให้กับสินค้าเกษตรและสินค้าสำคัญ ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรภายใต้กรอบ RCEP ช่วยภาคธุรกิจลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการศุลกากร เพื่อยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรของด่าน”นายมู่ กั๋วหวา (Mu Guohua/睦国华) รองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง (เทียบเท่ารองผู้ว่าการมณฑล) กล่าวในงานฟอรัมฯ

ในบริบทที่รัฐบาลจีนกับเวียดนามได้ร่วมลงนาม “กรอบความตกลงว่าด้วยการร่วมผลักดันการพัฒนาจุดทดลองด่านทางบกอัจฉริยะ” (关于共同推进智慧口岸试点建设的框架协议) ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

นายหลี่ ซือตง(Li Sidong/ 李思东) รองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรผิงเสียง บริษัทPingxiangBaofaในเครือ Guangxi BeitouKou’an Investment Group (广西北投口岸投资集团) ให้ข้อมูลว่า โครงการการพัฒนาด่านสู่ความเป็นอัจฉริยะทางฝั่งจีน(กว่างซี) คาดว่า เฟสแรกพร้อมใช้งานได้ภายในสิ้นปี 2566 และเฟสสองจะใช้งานภายในสิ้นปี 2567 ซึ่งหนึ่งในโครงการดังกล่าว คือ การพัฒนา “โมเดลการขนส่งตู้สินค้าแบบไร้คนขับ” สำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างสองประเทศ

ที่มาที่ไปของการพัฒนา “โมเดลการขนส่งตู้สินค้าแบบไร้คนขับ”เกิดขึ้นจากเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารของบุคคล(พนักงานขับรถบรรทุก)ที่เข้า-ออกด่าน ส่งผลต่อเวลา (time-effective) ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวคิดการก่อสร้าง “ช่องทางพิเศษเฉพาะรถบรรทุกสินค้าไร้คนขับ”ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้ง 5G และระบบดาวเทียมนำทางและระบุตำแหน่งเป๋ยโต่ว (The BeiDou Navigation Satellite System ในการติดตามและตรวจสอบรถบรรทุกไร้คนขับตลอดเส้นทาง(เส้นทางเดินรถเป็นระบบควบคุมวงปิด หรือClose-loop Control) บรรลุเป้าหมายการผ่านด่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนงานก่อสร้าง“ช่องทางพิเศษเฉพาะรถบรรทุกสินค้าไร้คนขับ” จะ(นำร่อง)ใช้งานที่ช่องทางเฉพาะสำหรับรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศผู่จ้าย-Tan Thanh ซึ่งเป็นด่านการค้าสำหรับชาวชายแดนจีน-เวียดนามทั้งนี้ คาดว่าจะมีการขยายผลไปยังด่านแห่งอื่นๆ

ปัจจุบัน รถบรรทุกสินค้าที่ใช้ช่องทางเฉพาะสำหรับรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศผู่จ้าย-Tan Thanh หลังจากที่ยื่นสำแดงพิธีการทางศุลกากรแล้ว รถบรรทุกวิ่งผ่านเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกรอบคันและเครื่องตรวจวัดสารกัมมันตรังสี ซึ่งทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจกักกันโรคนายหลี่เจี้ยนฮุย (Li JianHui/李剑辉) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท PingXiang International Trade Development GroupCo., Ltd. (凭祥市国际贸易开发集团有限公司) ให้ข้อมูล

ที่ผ่านมา ด่านโหย่วอี้กวานก็พยายามพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า อาทิ การให้บริการนัดหมายผ่านด่านสำหรับผลไม้สดนำเข้าแบบ 7 วัน ตลอด24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) การขยายพื้นที่ลานจอดเพื่อรองรับรถบรรทุกสินค้าได้มากขึ้น การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าการแยกช่องทางสัญจรระหว่างรถบรรทุกที่มีสินค้ากับรถบรรทุกเปล่าเพื่อแก้ปัญหาความแออัดการใช้ช่องทางสัญจรในกรณีฉุกเฉิน การขยายเวลาการให้บริการผ่านด่านสำหรับสินค้าสดและสินค้าจำเป็นอย่างเช่นผลไม้สดและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะสินค้าผลไม้สด สามารถผ่านด่านได้ภายใน 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังได้นำมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้ามาใช้สินค้าบางประเภท เช่น มาตรการAdvance Declaration(提前申报)ให้ผู้นำเข้ายื่นเอกสารนำเข้าล่วงหน้า และมาตรการTwo-Step Declaration (两步申报)ซึ่งผู้นำเข้าสามารถยื่นเอกสารหลัก เพื่อนำสินค้าออกจากเขตอารักขาศุลกากรได้ก่อน และส่งเอกสารนำเข้าเพิ่มเติมอื่นๆ ภายใน 14 วัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งร่นเวลาการนำเข้าได้อย่างน้อย 2 วัน

ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลารวมที่ใช้ในการนำเข้าสินค้าผ่านด่านในเขตฯ กว่างซีจ้วง 10.56 ชั่วโมง ลดลง 81.34% เมื่อเทียบกับปี 2560 ขณะที่เวลาที่ใช้ในการส่งออกสินค้า 0.19 ชั่วโมง ลดลง 98.65% เมื่อเทียบกับปี 2560

สถิติในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2566 พบว่า ด่านโหย่วอี้กวานมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารวม 1.639 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 103.76% (YoY)คิดเป็นมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก 163,883 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 305.16% (YoY)

ในฐานะรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ที่เป็นผู้ลงทุนและดำเนินธุรกิจในด่านโหย่วอี้กวานของกว่างซีบริษัทGuangxi Beitou Port Investment Group Co., Ltd. (广西北投口岸集团) มีส่วนช่วยในการพัฒนาการค้าและโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนให้มีเติบโตก้าวหน้า โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเปิดช่องทางพิเศษเฉพาะให้กับสินค้าเกษตรสดอย่างทุเรียน

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการอุตสาหกรรมข้ามชาติเป่ยโถว”(北投跨境产业服务中心) ขึ้นที่อำเภอระดับเมืองผิงเสียง ซึ่งอยู่ห่างจากด่านโหย่วอี้กวานราว 10 กว่ากิโลเมตร เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการค้าที่มีฟังก์ชันครบครัน ทั้งด้านการขนถ่ายสินค้า การแสดงสินค้าและการค้าสินค้า โดยเฉพาะผลไม้สด ชนิดที่เรียกว่า “ครบจบที่เดียว” ซึ่งขณะนี้ ศูนย์ฯ กำลังผลักดันเรื่องการนำเข้าผลไม้อาเซียนป้อนตลาดจีน(แหล่งผลไม้แดนใต้ป้อนตลาดภาคเหนือของจีน) และการส่องอกผลไม้จีนไปอาเซียน (แหล่งผลไม้ภาคเหนือป้อนตลาดอาเซียน) ปัจจุบันมีบริษัทที่ทำการค้าระหว่างประเทศเข้าจัดตั้งในศูนย์ฯ แล้ว 29 ราย และมีความร่วมมือกับบริษัทโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นของไทยด้วย

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กว่างซีมีความมุ่งมั่นในการผลักดันการค้าและการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายหลังการปลดล็อคมาตรการคุมเข้มโควิด-19 รัฐบาลกว่างซีได้ทยอยเปิดด่านต่างๆ (ท่าเรือทะเล ท่าเรือแม่น้ำ ด่านทางถนน ด่านทางรถไฟ และด่านท่าอากาศยาน) จนถึงปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 22 ด่าน

ดังนั้น ด่านต่าง ๆ ในเขตฯ กว่างซีจ้วง จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยที่กำลังมองหาลู่ทางในการส่งออกสินค้าไปเจาะตลาดจีน หรือต้องการจะนำเข้าสินค้าจากจีนมายังประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งและระบบงานขนส่งและโลติสติกส์ที่ทันสมัยของกว่างซี เพื่อการขนถ่ายและกระจายสินค้าแบบสองทาง หรือใช้เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นแพลตฟอร์มในการทำการค้ากับประเทศในแถบเอเชียกลาง และยุโรป ผ่านโมเดลขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal transportation) ก็ได้เช่นกัน

 

 

จัดทำโดย : นางสาวฉิน ยวี่อิ๋ง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา  เว็บไซต์ www.cnr.cn(央广网) วันที่ 04 กรกฎาคม2566
เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com(新华网) วันที่ 02 กรกฎาคม 2566
เว็บไซต์ http://gx.people.com.cn(人民网广西频道) วันที่ 29 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์ http://bbwb.gxzf.gov.cn (中国(广西)自由贸易试验区) วันที่ 29 กรกฎาคม 2566
เว็บไซต์ http://gxftz.gxzf.gov.cn (北部湾经济区规划建设管理办公室) วันที่ 29 มิถุนายน 2566
ภาพประกอบ http://pxzhbsq.gxzf.gov.cn

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน