เมืองกุ้ยก่างเปิดเส้นทางขนส่งแม่น้ำสู่ฮ่องกง ลดต้นทุน ประหยัดเวลา สร้างบรรยากาศการลงทุน

12 Apr 2013

เว็บไซต์ข่าวประชาชน : ตลอดหลายปีของการทุ่มเทความพยายามพัฒนา เพื่อเส้นทางขนส่งทางแม่น้ำของกว่างซีเป็นผลสำเร็จแล้ว หลังจากที่เมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市) เปิดบริการเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สู่ฮ่องกง

ท่าเรือแม่น้ำกุ้ยก่าง เป็น 1 ใน 3 ท่าเรือแม่น้ำของกว่างซี (อีก 2 ท่า ตั้งอยู่ในนครหนานหนิง และเมืองอู๋โจว) การขนส่งจะดำเนินการผ่านแม่น้ำซีเจียง (Xi River, 西江) ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งทางแม่น้ำออกสู่ทะเลที่สำคัญของพื้นที่ภาคตะวันตกของจีน (ไหลผ่าน 7 เมืองสำคัญของกว่างซี)

เส้นทางขนส่งดังกล่าว มีบริษัท Guangxi Guigang Baofeng Shipping (广西贵港市宝丰航运有限责任公司) เป็นผู้ให้บริการทุกวันพุธและเสาร์ของสัปดาห์ มีเรือขนส่งพร้อมให้บริการจำนวน 10 ลำ กำลังการขนส่ง 12,680 ตัน คิดเป็นจำนวนตู้สินค้า 623 TEUs

ข้อดีของการใช้บริการเส้นทางดังกล่าว คือ

1) ร่นระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแวะ/เปลี่ยนถ่ายในท่าเรือของเมืองอู๋โจว หรือเมืองเซินเจิ้น

2) ต้นทุนประกอบการลดลง และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้ามากขึ้น

3) บริการรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรและ CIQ พร้อมให้บริการพิเศษ  อาทิ สิทธิการทำนัดล่วงหน้า สิทธิขอตรวจปล่อยก่อน (ภายใน 24 ชั่วโมง ยกเว้นสินค้าที่ต้องตรวจเป็นพิเศษ)

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมืองกุ้ยก่าง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของกว่างซี (ติดนครหนานหนิง) ได้รับการกำหนดเป็นหนึ่งในฐานรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออก

อุตสาหกรรมเสาหลัก ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์) ถลุงโลหะ เคมีภัณฑ์ และโลจิสติกส์(ขนส่งทางแม่น้ำ) โดยเฉพาะธุรกิจการผลิตปูนซีเมนต์และธุรกิจโลจิสติกส์ เป็น 2 กลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

จากข้อมูล พบว่า การผลิตปูนซีเมนต์ของเมืองกุ้ยก่าง คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตทั้งกว่างซี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน