เพิ่มอีกสาย “เส้นทางเดินเรือกรุงเทพฯ – เมืองชินโจว” ของกว่างซี

12 Mar 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : บริษัท SITC (สาขานครหนานหนิง) เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือเส้นทางใหม่ระหว่าง ท่าเรือกรุงเทพฯ เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว เขตฯ กว่างซีจ้วง อย่างเป็นทางการแล้ว

เส้นทางเรือสายนี้ เป็นเส้นทางสายที่ 2 ของบริษัท SITC ที่เปิดให้บริการสู่ท่าเรือของประเทศไทย ต่อจากเส้นทาง ท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ซึ่งใช้เวลาเดินเรือ 5 วันและขากลับจากท่าเรือกรุงเทพถึงท่าเรือฝางเฉิงก่างใช้เวลาเดินเรือประมาณ 7 วัน เนื่องจากต้องแวะจอดที่ท่าเรือไฮฟองของเวียดนาม

เจ้าหน้าที่บริษัท SITC ให้ข้อมูลว่า สินค้าเที่ยวปฐมฤกษ์ของเส้นทางเรือเส้นทางใหม่นี้เป็น แป้งสตาร์ช จำนวน 120 ตู้ที่ส่งออกจากท่าเรือกรุงเทพฯ มาเข้าเทียบในเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว

ข้อได้เปรียบของเส้นทางเรือดังกล่าว คือ

1. ประหยัดเวลา กล่าวคือ เส้นทางขนส่งโดยตรงใช้เวลาเพียง 7 วันเท่านั้น (จากเดิมทีสินค้าต้องไปเปลี่ยนถ่ายที่ฮ่องกง) ช่วยประหยัดเวลาได้ 11 วัน

2. ประหยัดต้นทุน กล่าวคือ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนถ่ายที่ฮ่องกง หรือค่าภาระการใช้ท่า (ค่าเปลี่ยนถ่ายลำเรือ ค่าเทียบท่า ค่าพักสินค้า เป็นต้น)

3. ลดขั้นตอนความยุ่งยาก กล่าวคือ หากมีการเปลี่ยนถ่ายที่ฮ่องกง เอกสารกำกับตัวสินค้าจะต้องขอตราประทับรับรองสินค้าไม่ได้ผ่านการแปรรูป

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมืองชินโจว เป็น 1 ใน 3 เมืองท่าสำคัญของอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง) ซึ่งมีเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจวเป็นหัวใจสำคัญ

ท่าเรือเมืองชินโจวยังมีฟังก์ชั่นด้านท่าเรือสินค้าทัณฑ์บน สำหรับการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป (แห่งที่ 5 ของประเทศจีน) และการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากต่างประเทศ (ศูนย์กระจายเหล้าไวน์นำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน)

และล่าสุด คือ การจัดตั้ง เขตนิคมอุตสาหกรรมจีน (ชินโจว)-มาเลเซียเป็นโครงการความร่วมมือในการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมระดับประเทศแห่งแรกระหว่างประเทศจีนกับมาเลเซีย และเป็นโครงการความร่วมมือระดับประเทศแห่งที่ 3 ต่อจากนิคมอุตสาหกรรมจีน(ซูโจว)-สิงคโปร์ และเมืองนิเวศจีน(เทียนจิน)-สิงคโปร์

สภาพการณ์ปัจจุบัน สินค้าส่วนใหญ่ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือของเมืองชินโจวเป็นสินค้าเทกองกว่าและร้อยละ 70 เป็นการค้าภายในประเทศ และการค้ากับฮ่องกง

ในส่วนของเส้นทางเรือระหว่างประเทศของท่าเรือฯ ขณะนี้มีเพียง 3 เส้นทางเท่านั้น คือ ท่าเรือไฮฟอง (กาแฟ และข้าว) ท่าเรือสิงคโปร์  และท่าเรือกรุงเทพ (แป้งสตาร์ช)

คาดหมายว่าจะมีการเปิดเส้นทางใหม่สู่เมืองเกาโสง (Kao-hsiung) ของไต้หวันภายในปลายเดือนมีนาคมศกนี้

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โกอินเตอร์! ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้กว่างซีเปิดขนส่งตรงชินโจว-สิงคโปร์ ใช้เวลาเพียง 5 วัน ส่วนเที่ยวเรือสู่กรุงเทพยังต้องแวะฮ่องกง (25 กุมภาพันธ์ 2556)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน