เพิ่มตัวเลือก! กว่างซีอนุมัติท่าเรือแห่งใหม่ ให้ขนส่งไปต่างประเทศได้ คาดโลหะมีสีและปิโตรเลียมจะเป็นผลิตภัณฑ์หลัก

13 Mar 2013

เว็บไซต์รวมข่าว เขตฯ กว่างซีจ้วง: ทางการอนุมัติให้ท่าเรือเถี่ยซานก่าง (Tie Shan Port, 铁山港) เมืองเป๋ยไห่ นำเข้าส่งออกต่างประเทศได้โดยตรงแล้ว เพิ่มตัวเลือกการขนส่งสินค้าให้แก่ธุรกิจไทยสู่พื้นที่จีนตอนใน

กระทรวงคมนาคมขนส่งจีน (Ministry of Transport, 交通运输部) อนุมัติให้ท่าเรือเถี่ยซาน (ท่าเทียบเรือหมายเลข 1 และ 2) เมืองเป๋ยไห่เปิดสู่ภายนอกอย่างเป็นทางการ

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า การอนุมัติให้ท่าเรือเถี่ยซานเปิดสู่ภายนอกอย่างเป็นทางการนี้ จะช่วยทำให้ท่าเรือสามารถส่งออกและนำเข้าสินค้าต่างประเทศได้โดยตรง

ท่าเทียบเรือหมายเลข 1 และ 2 ของท่าเรือเถี่ยซานสร้างเสร็จและเปิดใช้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.ปี 52 แต่เป็นการใช้เพื่อขนส่งภายในประเทศของจีนเท่านั้น

ปัจจุบัน ท่าเรือเถี่ยซานมีท่าเทียบเรือน้ำลึกขนาด 150,000 ตันจำนวน 4 ท่า สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้กว่า 20 ล้านตัน ขณะที่ยอดขนถ่ายสินค้าในปีที่ผ่านมา (ปี 55) มีเพียง 6.12 ล้านตัน ส่วนในปีนี้ (ปี 56) ท่าเรือตั้งเป้าให้มียอดขนถ่ายสินค้าทะลุ 10 ล้านตัน

ก่อนหน้าที่ท่าเรือจะได้รับอนุมัติให้เปิดสู่ภายนอก ผู้ประกอบการธุรกิจเหล็กกล้า โรงงานไฟฟ้าและธุรกิจผลิตวัสดุใหม่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขตท่าเรือต้องนำเข้าวัตถุดิบประเภทสินแร่เหล็ก ถ่านหินและสินแร่นิกเกิลโดยผ่านทางท่าเรือจ้านเจียงของมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นท่าเรือข้างเคียง

ส่วนการส่งออกสินค้าจากมณฑลตอนกลางและตอนใต้ภาคตะวันตกออกสู่ต่างประเทศก็ไม่สามารถผ่านท่าเรือเถี่ยซานได้ ต้องไปใช้ท่าเรืออื่น เช่น ท่าเรือจ้านเจียง (Zhan Jiang Port, 湛江港) เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติในครั้งนี้ยังทำให้นิคมอุตสาหกรรมหลงถาน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือพลอยได้รับอานิสงค์ไปด้วย เนื่องจากผู้ผลิตที่มีโรงงานในนิคมดังกล่าว สามารถส่งออกและนำเข้าผ่านท่าเรือเถี่ยซานได้โดยตรง

โดยทางการเป๋ยไห่วางแผนบุกเบิกนิคมอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมถลุงและแปรรูปโลหะมีสี โลจิสติกส์ คลังสินค้าและแปรรูปอาหาร

เจ้าหน้าที่เผยว่า การอนุมัติให้เปิดสู่ภายนอกครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งทะเลและนิคมอุตสาหกรรมเลียบท่าเรือของเมือง ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพื้นที่รอบท่าเรือ และช่วยเสริมศักยภาพเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้

ตามรายงาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ท่าเรือเถี่ยซานวางแผนสร้างท่าเทียบเรือขนาด 150,000 ตัน 3 ท่า ท่าเทียบเรือขนาด 90,000 และ 100,000 ตันจำนวน 4 และ 5 ท่าตามลำดับ หวังก้าวเป็นท่าเรือใหญ่ที่ทันสมัยรองรับการขนส่งสินค้าได้ร้อยล้านตัน

หลังอนุมัติเปิดสู่ภายนอกแล้ว ท่าเรือเถี่ยซานได้ประเดิมส่งออก Petroleum Coke สู่ต่างประเทศ (บาห์เรน) ล็อตแรกจำนวน 20,306 ตัน มูลค่ากว่า 2.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

BIC ขอรายงานเพิ่มเติมว่า ท่าเรือเถี่ยซานเป็นท่าเรือสำคัญของเมืองเป๋ยไห่และอยู่ในกลุ่มท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ของกว่างซี ซึ่งทางการเป๋ยไห่วางแผนผลักดันให้ท่าเรือเถี่ยซานเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าโลหะมีสี วัสดุใหม่และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

หลายปีที่ผ่านมา ทางการกว่างซีพัฒนาพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลโดยใช้แนวคิด ท่าเรือ-โรงงาน กล่าวคือ สร้างนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นฐานผลิตไว้หลังท่าเรือ ทำให้พื้นที่หลังท่าเรือกลายเป็นที่ตั้งของฐานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตขนาดใหญ่

ปัจจุบัน สินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือเถี่ยซานร้อยละ 60 เป็นสินค้าวัสดุใหม่นิกเกิลอัลลอยด์ที่จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเลียบท่าเรือ ส่วนที่เหลือเป็นสินค้าจำพวกดินขาว (Kaolin) จากอำเภอเหอผู่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท Sinopec และน้ำมันบริโภคของบริษัท COFCO (中粮集团) โดยสินค้าจากนอกพื้นที่ที่ขนส่งผ่านท่าเรือยังคงมีอยู่น้อย

คาดกันว่า ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมหลงถานและนิคมอุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งทะเลเป๋ยไห่จะมีปริมาณรวมกันกว่า 60 ล้านตันต่อปี

BIC เห็นว่า หลังเปิดสู่ภายนอกอย่างเป็นทางการแล้ว ท่าเรือเถี่ยซานจะเป็นท่าเรือนำเข้าและส่งออกที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่ง เนื่องจากท่าเรือเป๋ยไห่อยู่ใกล้กับมณฑลกวางตุ้งและใกล้กับเมืองยวี่หลินและอู๋โจวซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่รองรับการย้ายฐานอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออก

คาดกันว่า ในอนาคตพื้นที่โซนตะวันออกของกว่างซีจะมีอุปสงค์การนำเข้าและส่งออกมากขึ้นจากการย้ายฐานเข้ามาของโรงงานจากภาคตะวันออก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน