เตรียมเปิดตัวสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานเชื่อมฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า มั่นใจเสร็จภายในปี 60

28 Feb 2017

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งให้ความสำคัญกับการขยายและพัฒนาเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลในระดับมณฑลและเมืองให้ความสำคัญเสมอมา โดยหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนการพัฒนาด้านระบบคมนาคมดังกล่าวคือ โครงการ สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ( 港珠澳大橋Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge) เป็นโครงการด้านการคมนาคมทางบกที่สำคัญ เป็นความร่วมมือกันระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า เริ่มการก่อสร้างในเดือนธันวาคม ปี 2552 ซึ่งจะเชื่อมจากบริเวณสนามบินนานาชาติฮ่องกงบนเกาะลันเตา (Lantau Island) กับเขตกงเป่ยเมืองจูไห่ (Gonngbei) และมาเก๊า (Macao Peninsula) ความยาวของสะพานประมาณ 50 กม. ใช้งบลงทุนกว่า 15.73 ล้านล้านหยวน ซึ่งสะพานมีระยะการใช้งาน 120 ปี สามารถรองรับพายุระดับที่ 16 รองรับแผ่นดินไหวในระดับสั่นสะทือน 8 .0 รองรับการชนของเรือบรรทุกสินค้าขนาด 300,000 ตัน จากการจัดอันดับของหนังสือพิมพ์การ์เดียนถือเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ปริมาณของเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างหลักเพียงอย่างเดียวมีน้ำหนักประมาณ 400,000 ตันเพียงพอสำหรับหอไอเฟล 60 หอ ตัวสะพานครอบคลุมพื้นที่ขนาดเท่าสนามฟุตบอล 98 สนาม 

ความคืบหน้าของโครงการฯ

เดือนธันวาคม 2552 นายหลี่เค่อเฉียง (ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีเริ่มโครงการก่อสร้างสะพานสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (ในส่วนจีนและมาเก๊า)

เดือนพฤศจิกายน 2554 สภานิติบัญญัติแห่งฮ่องกงอนุมัติให้มีการก่อสร้างโครงการสะพานฯ ในส่วนฮ่องกง โดยล้าช้ากว่าจีนและมาเก๊าเนื่องจากประเด็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหลังการก่อสร้าง

เดือนมกราคม 2559  ได้เริ่มเปิดให้ใช้บริการทางแยกต่างระดับเหิงฉินเป่ยที่เชื่อมกับทางแยกต่างระดับหงวานและหนานวานแล้ว รวมถึงเขตตรวจผู้โดยสาร ศูนย์คมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการทุกเส้นทางในปี 2560

เดือนกันยายน 2559 ส่วนโครงสร้างสะพานหลัก (Main Bridge) ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้น เหลือเพียงส่วนเชื่อมต่อ รวมถึงศูนย์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 คณะวิศวกรแผนงานสะพานฯ ได้ติดตั้งท่อถ่วงน้ำหนัก ( E29 sinking pipeline) โดยใช้เวลาติดตั้งติดต่อกันกว่า 27 ชั่วโมง ทำให้ปัจจุบันสะพานเหลือระยะทางที่กำลังก่อเสร้างเพียง 183 เมตร คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายนปีเดียวกัน  

ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมทางบกด้านตะวันตกของมณฑลกวางตุ้งที่ยังไม่มีเส้นทางเชื่อมกับฮ่องกง อาทิ เมืองซ่านเหว่ย เสากวน หากต้องการเดินทางไปยังฮ่องกงโดยใช้เส้นทางเดิมจะต้องใช้ระยะทางในการเดินทางกว่ากว่า 200 กิโลเมตร โดยเดินทางไปยังนครกว่างโจวผ่านเมืองเซินเจิ้นเพื่อที่จะเข้าสู่ฮ่องกงซึ่งใช้ระยะเวลานาน แต่เมื่อสะพานดังกล่าวเสร็จสิ้น การเดินทางระหว่างจูไห่ไปฮ่องกงจะเหลือเพียง 40 กิโลเมตร อีกทั้งสะพานดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับเส้นทางด่วนที่มุ่งหน้าไปยังพื้นที่อื่นในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ยิ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่การคมนาคมขนส่งของภาคธุรกิจและภาคประชาชนจากทั้ง 3 พื้นที่อีกด้วย 

ข้อสังเกตุ

1.    สะพานสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เป็นการการเชื่อมโยงด้านคมนาคมและมีนัยทางเศรษฐกิจ เพราะนอกจากสะพานจะเป็นการยกระดับการคมนาคม ยังสร้างโอกาสของการขยายตัวเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

2.    เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยสะพานจะเป็นเส้นทางที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวท้องถิ่นจากฮ่องกงที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ด้านตะวันตกของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของมณฑลกวางตุ้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

เศรษฐกิจสะพานสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน