เดินหน้าก่อสร้างเส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่หลังการระบาดคลี่คลาย

11 Mar 2020

โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่เริ่มเดินหน้าก่อสร้างอีกครั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ภายในมณฑลยูนนานคลี่คลายความรุนแรงลง อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานจากมณฑลหูเป่ยจำนวนมากไม่สามารถเดินทางกลับมาทำงานได้ จึงต้องจ้างแรงงานท้องถิ่นทดแทนเป็นการชั่วคราว ซึ่งจำเป็นต้องผ่านการอบรมและสร้างความคุ้นเคยกับการทำงาน ส่งผลกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินโครงการในภาพรวมพอสมควร

การก่อสร้างที่สำคัญในโครงการนี้ ได้แก่ อุโมงค์หว่านติงในเขตเมืองรุ่ยลี่ที่ออกแบบเป็นอุโมงค์รถไฟรางเดี่ยว ความยาว 5.995 กิโลเมตร และมีความท้าทายด้านวิศวกรรมการก่อสร้างในระดับสูง เนื่องจากมีปริมาณน้ำใต้ดินมากถึง 32,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะนี้ การขุดอุโมงค์หว่านติงมีความคืบหน้าไปแล้ว 4.158 กิโลเมตร ยังเหลือส่วนที่ต้องขุดเพิ่มอีก 1.837 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะสามารถขุดอุโมงค์ให้แล้วเสร็จได้ภายในปลายปี 2563

เส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่มีความยาว 330 กิโลเมตร กำหนดความเร็วในการเดินรถ 140 กิโลโมตรต่อชั่วโมง โดยเป็นรถไฟขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า ตามแผนงานปัจจุบัน เส้นทางในช่วงต้าหลี่-เป่าซานมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2564 และการเปิดบริการตลอดสายตั้งแต่ช่วงต้าหลี่-รุ่ยลี่มีกำหนดภายในปี 2565  ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางรถไฟจีน-เมียนมา มีสถานีต้นทางที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และปลายทางตามแผนงานคือท่าเรือจ้าวผิวก์ในรัฐยะไข่ของเมียนมา

เมื่อโครงการรถไฟนี้เสร็จสมบูรณ์จะส่งผลให้เมืองต้าหลี่กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญที่สุดในภาคตะวันตกของมณฑลยูนนานจากการเป็นชุมทางรถไฟที่สำคัญในอนาคตหลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่ ต้าหลี่-หลินชัง และต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-ทิเบต สำหรับเมืองรุ่ยลี่ เมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้เปิดให้บริการ ก็จะยิ่งทำให้รุ่ยลี่ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของจีนสู่เมียนมาและเป็นที่ตั้งของสถานีสุดท้ายของโครงการมีความคึกคักทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นจากที่ปัจจุบันด่านรุ่ยลี่เป็นด่านชายแดนที่มีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสูงที่สุดของมณฑลยูนนาน

ที่มา: http://www.rl.gov.cn/Web/_F0_0_28D07EDQXY43HISN9Y76XNB3DT.htm

ยูนนาน รถไฟ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน