“เฉิงตู” เชื่อมเส้นทางรถไฟ หวังอาศัย “ชินโจว” เปิดสู่โลกภายนอก

15 Nov 2013

เว็บไซต์ข่าวอ่าวเป่ยปู้ : เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนในของประเทศเล็งเห็นจุดแข็งของ เมืองชินโจวและช่วยเสริมบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโลกภายนอก ของกว่างซี

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.56 คณะกรรมการบริหารเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว (Administration Committee of Qinzhou Bonded Port Area, 广西钦州保税港区管理委员会) และเทศบาลเขตชิงป๋ายเจียง (Qinbaijiang Area, 青白江区) ของนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ได้ร่วมลงนามกรอบข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

สาระสำคัญระบุถึงการที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันผลักดันโครงข่ายโลจิสติกส์ระหว่างเขตท่าเรือฯ กับนิคมธุรกิจและโลจิสติกส์สมัยใหม่ (Modern Logistics and Trade Park, 现代物流与商贸园区) ในเขตชิงป๋ายเจียงของนครเฉิงตู

โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางรถรางระหว่าง 2 พื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางรถไฟกับทางทะเล (เรือเดินสมุทร) ของพื้นที่ตอนในกับท่าเรือให้ได้โดยเร็ว

เมืองชินโจว (Qinzhou City, 钦州市) เป็นเมืองท่าสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (ด้านตะวันออกติดเมืองเป๋ยไห่ ด้านตะวันตกติดเมืองฝางเฉิงก่าง และด้านเหนือติดนครหนานหนิง) เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับนโยบายสนับสนุนการเปิดสู่ภายนอกจากรัฐบาลกลาง และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน อาทิ เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว และนิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 54 เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจวได้เปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ  เป็นเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนแห่งแรกของภูมิภาคตะวันตก  และเป็นท่าเรือนำเข้ารถยนต์ประกอบสำเร็จแห่งที่ 5 ของประเทศ และเป็นด่านนำเข้าไวน์จากต่างประเทศอีกด้วย

เขตท่าเรือแห่งนี้มีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งติดทะเลน้ำลึก นโยบายสนับสนุนพิเศษ และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร

นครเฉิงตู เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจสูงสุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคตกของประเทศขณะที่นิคมธุรกิจและโลจิสติกส์สมัยใหม่มีจุดแข็งด้านทรัพยากรและอุตสาหกรรม ทว่าอุปสรรคด้านทำเลที่ตั้ง (ตั้งอยู่ทางตอนในของประเทศ) ส่งผลให้ธุรกิจต้องรับภาระต้นทุนการขนส่ง (ทางรถยนต์) ไปยังเมืองท่าริมฝั่งทะเล

ดังนั้น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาการเปิดสู่ภายนอกของพื้นที่จีนตะวันตกและภาคกลางตอนล่าง อีกทั้งยังมีนัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ 2 พื้นที่

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน