เขตเศรษฐกิจหวงผู่หลินกั่ง เตรียมสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมการเดินทางในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง

15 Aug 2019

เขตเศรษฐกิจหวงผู่หลินกั่ง เตรียมสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมการเดินทางในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง

 

รัฐบาลเขตหวงผู่ นครกว่างโจว ประกาศแผนการสร้างเส้นทางการขนส่งมวลชนระบบรางจำนวน 15 เส้นทาง รถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง 2 เส้นทาง และ 1 ท่าเรือโดยสารนานาชาติ ในพื้นที่ตอนให้ของเขตเศรษฐกิจหวงผู่หลินกั่ง (Huangpu Lingang Economic Zone) เพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เส้นทางการเดินรถขนส่งมวลชนระบบรางให้เชื่อมต่อทั้งเขต จำนวน 15 เส้นทาง แบ่งเป็น

๑.๑ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงภายในเมือง จำนวน ๒ เส้นทาง ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงสาย 17 และสาย 28 วิ่งด้วยความเร็ว 160 – 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง

๑.๒ เส้นทางรถไฟด่วนใต้ดิน จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟใต้ดินสาย 13 สาย 25 และ   สาย 7 วิ่งด้วยความเร็ว 100 – 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง

๑.๓ เส้นทางรถไฟใต้ดิน จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ รถไฟใต้ดินสาย 5 รถไฟใต้ดินหวงผู่สาย 1 สาย 12 (สายย่อย) และสาย 30 วิ่งด้วยความเร็ว 80 – 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๑.๔ รถราง จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย HP2 สาย HP3 สาย HP7 (ต่อขยายทางตะวันออกเชื่อมต่อกับสถานีรถรางเขตเจิงเฉิง (Zengcheng)) สาย HP8 (ต่อขยายทางตะวันตกเชื่อมต่อกับสถานีรถรางเทียนเหอ (Tianhe)) สาย HP9 และสาย HP13

๒. สถานีรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกว่างโจว – จงซาน –
จูไห่ – มาเก๊า (Guangzhou – Zhongshan – Zhuhai – Macao High-speed Railway) และเส้นทางกว่างโจว – เซินเจิ้น เส้นทางที่ 2 (Guangzhou-Shenzhen Second High-speed railway) ที่เชื่อมระหว่างท่าอากาศยาน
ไป๋หยุน นครกว่างโจวกับท่าอากาศยานเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น

๓. ท่าเรือโดยสารนานาชาติ จำนวน 1 ท่า ในพื้นที่ท่าเรือเก่าในเขตหวงผู่ ครอบคลุมพื้นที่ 39.8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสามารถรองรับเรือโดยสารได้ถึงขนาด 80,000 ตัน

ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจหวงผู่หลินกั่ง (Huangpu Lingang Economic Zone) หรือเขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ (CBD) แห่งที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมติของรัฐบาลนครกว่างโจว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และด้านบริการที่ทันสมัยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Greater Bay area: GBA) โดยมุ่งเน้นที่การบริการขนส่งสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการทางการเงิน

—————————–

 

จัดทำโดย นางสาวณัฐวิมล อชินีทองคำ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน