เกาะกระแสรถยนต์พลังงานทางเลือก โอกาสความร่วมมือของไทยกับเมืองกุ้ยก่างของกว่างซี

11 Nov 2019

ไฮไลท์

 • นอกจากเมืองหลิ่วโจวแล้ว “เมืองกุ้ยก่าง” เป็นอีกเมืองของกว่างซีที่รัฐบาลมณฑลกำลังมุ่งส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือกและรถจักรยานไฟฟ้าเป็นหลัก
 • เมืองกุ้ยก่างได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของเมืองให้เป็นพื้นที่ดึงดูดการลงทุนของ อุตสาหกรรมรถพลังงานทางเลือก” ที่สำคัญของมณฑล(จีน)และขยายต่อไปยังตลาดอาเซียน และเป็น “ฐานอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งที่ 2 ของมณฑล” โดยอาศัยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง จุดแข็งด้านการคมนาคม และสภาพแวดล้อมทางการลงทุนที่ดีเยี่ยม
 • เมืองกุ้ยก่างได้จัดการประชุมและแสดงสินค้ายานยนต์พลังงานทางเลือก ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2562 เพื่อกระตุ้นการค้า ดึงดูดการลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาในอุตสาหกรรมรถยนต์ของเมือง ซึ่งเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจไทยจะพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือทั้งการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างกัน

 

รัฐบาลกว่างซีกำลังเร่งส่งเสริมและยกระดับให้เมืองกุ้ยก่าง (Guigang City/贵港市) เป็นเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งที่ 2 ของกว่างซี ต่อจากเมืองหลิ่วโจว โดยเน้น “อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือกและรถจักรยานไฟฟ้า” เป็นหลัก

เพื่อกระตุ้นการค้า ดึงดูดการลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เมืองกุ้ยก่างได้จัดงานประชุมและแสดงสินค้ายานยนต์พลังงานทางเลือก ภายใต้หัวข้อหลักว่าด้วย “นวัตกรรม การพัฒนา และสีเขียว – โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์” ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ Guigang New Century Square (贵港新世纪广场)

ภายในงาน ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือกในเมืองกุ้ยก่างได้นำรถยนต์ 33 ประเภทมาร่วมจัดแสดง อาทิ รถ SUV รถเก๋งสปอร์ต 7 ประเภท รถที่ใช้งานในโลจิสติกส์ 4 ประเภท รถโรงเรียนและรถท่องเที่ยว 1 ประเภท รถสามล้อ 6 ประเภท และรถจักรยานไฟฟ้า 14 ประเภท

ในการประชุมสัมมนามีการถกกันในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมรถขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีของรถยนต์พลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีของรถยนต์ที่มีน้ำหนักเบา

เมืองกุ้ยก่างจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของเมืองให้เป็นพื้นที่ดึงดูดการลงทุนของ อุตสาหกรรมรถพลังงานทางเลือก” ที่สำคัญของมณฑล(จีน)และขยายต่อไปยังตลาดอาเซียน โดยอาศัยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง จุดแข็งด้านการคมนาคม และสภาพแวดล้อมทางการลงทุนที่ดีเยี่ยม

หลายปีมานี้ เมืองกุ้ยก่างได้รับรางวัลด้านการลงทุนจำนวนมาก อาทิ

 • ปี 2560 และปี 2561 เมืองกุ้ยก่างได้รับคะแนนประเมินระดับความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อมทางการลงทุนจากภาคธุรกิจเป็นอันดับ 1 ของมณฑลสองปีซ้อน
 • ปี 2561 เป็น 10 เมืองสาธิตด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจยอดเยี่ยมของประเทศจีน
 • ปี 2561 เป็น 10 เมืองที่มีคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจของประเทศจีน
 • ปี 2562 เป็นเมืองทรงคุณค่าที่สุดด้านการลงทุนและประกอบธุรกิจในระดับภูมิภาคของจีน
 • ปี 2562 คณะรัฐมนตรีจีนประกาศให้เมืองกุ้ยก่างเป็นเมืองที่มีการกระตุ้นการเติบโตภาคอุตสาหกรรมอย่างมีเสถียรภาพ การยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม และการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ได้ผลชัดเจนที่สุด ประจำปี 2561
 • ปี 2562 รัฐบาลกว่างซีได้กำหนดให้เมืองกุ้ยก่างเป็นเมืองอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ของมณฑล

นับตั้งแต่ปี 2559 เมืองกุ้ยก่างได้ดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มีความเข้มแข็ง โดยเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเชิงคุณภาพ(มากกว่าปริมาณ) เพื่อปั้นให้เมืองกุ้ยก่างเป็น “เมืองอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งที่ 2” ของมณฑล

ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 เมืองกุ้ยก่างได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรยานยนต์พลังานทางเลือก มูลค่า 4,000 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนและผลักดันความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์ของเมืองกุ้ยก่าง

เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา รัฐบาลเมืองกุ้ยก่างได้อนุมัติแผนแม่บทการพัฒนาฐานการผลิตรถยนต์แห่งที่ 2 ของกว่างซี พื้นที่ก่อสร้างรวม 74.1 ตารางกิโลเมตร โดยกำหนดตำแหน่ง (Positioning) ในการพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่แห่งอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือกที่มีความทันสมัยและครบวงจร ทั้งการผลิตรถยนต์สำเร็จรูป อะไหล่ยานยนต์ การทดสอบรถยนต์พลังงานทางเลือก วัฒนธรรม การค้า การท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัยเชิงนิเวศ

ปัจจุบัน มีค่ายรถยนต์พลังงานทางเลือกและผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์รายใหญ่หลายรายได้ทยอยเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเมืองกุ้ยก่าง โดยบางรายได้เริ่มเดินสายการผลิตแล้ว อาทิ

 • บริษัท Guangxi Hope (广西华奥汽车制造有限公司) ผู้ผลิตรถโดยสารรายใหญ่ของจีนจากมณฑลจี๋หลิน ซึ่งได้ย้ายมาตั้งโรงงานใหม่ที่เมืองกุ้ยก่าง มูลค่าเงินลงทุน 8,000 ล้านหยวน
 • บริษัท Guigang TengJun ในเครือ Zotye Auto (贵港滕骏汽车工业有限公司) จากมณฑลเจ้อเจียง มูลค่าเงินลงทุน 9,200 ล้านหยวน
 • บริษัท Long Star New Energy Vehicle Technology (广西久久星新能源车辆科技有限公司) จากมณฑลซานตง มูลค่าเงินลงทุน 2,000 ล้านหยวน
 • บริษัท PINGLU (广西平铝集团有限公司) โรงงานผู้ผลิตวัสดุอลูมิเนียมรายใหญ่ของมณฑล
 • โรงงานผู้ผลิตรถจักรยานไฟฟ้าประเภทต่างๆ อีก รวม 87 ราย

โดยคาดว่า เมื่อโครงการก่อสร้างทุกอย่างแล้วเสร็จ ฐานอุตสาหกรรมแห่งนี้จะมีกำลังการผลิตรถโดยสารปีละ 20,000 คัน  รถเก๋งสปอร์ตปีละ 50,000 คัน รถที่ใช้เฉพาะทาง 1 แสนคัน รถ SUV รถ MPV ปีละ 4 แสนคัน และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 3 แสนชุด รวมมูลค่าการผลิตต่อปีทะลุ 2 แสนล้านหยวน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แนวโน้มการพัฒนา “อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก” เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของโลก กว่างซีเป็นอีกหนึ่งมณฑลของจีนที่กำลังเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก โดยมุ่งเจาะตลาดอาเซียน อาศัยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นมณฑลเดียวของจีนที่เชื่อมกับอาเซียนได้ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ จึงเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจไทยจะพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือทั้งในการค้าการลงทุนและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างกัน

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2562
รูปประกอบ www.pixabay.com

เมืองกุ้ยก่างอุตสาหกรรมรถพลังงานทางเลือกอุตสาหกรรมยานยนต์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน