“อุตสาหกรรมโลจิสติกส์” ฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองชิงต่าว

15 May 2024

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เรียกได้ว่า เป็นสายใยของภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) เนื่องจากเป็นตัวเชื่อมโยงภาคการผลิตและการบริโภค การค้าภายในและต่างประเทศ ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่อย่างแข็งขันและการลดต้นทุนของโลจิสติกส์โดยรวม จึงได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและผลผลิตของจีน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่เป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมหลักในอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ที่เมืองชิงต่าวมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและยกระดับ โดยเมืองชิงต่าวมีคาแรกเตอร์หลายประการที่เอื้อให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีความโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อได้เปรียบในด้านที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสม

ปัจจุบัน เมืองชิงต่าวมีบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำระดับชาติจำนวน 110 แห่ง อาทิ บริษัท China Master Logistics Co., Ltd. และ บริษัท RS Supply Chain Technology Co., Ltd. ซึ่งติดอันดับ 50 บริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำของจีนในปี 2566 ขณะเดียวกัน Huajun Logistics Park ได้รับเลือกให้เป็นสวนโลจิสติกส์ต้นแบบแห่งชาติ

ทั้งนี้ จากสถิติของสำนักงานขนส่งเมืองชิงต่าว แสดงให้เห็นว่า ในปี 2566 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เมืองชิงต่าวทะลุ 160,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของ GDP ทั้งหมด และกลายเป็นฟันเฟืองสําคัญในการส่งเสริมความคล่องตัวของภาคเศรษฐกิจจริงของเมืองชิงต่าว

ในอนาคต เมืองชิงต่าวมีแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ของเมืองโดยเชื่อมโยงการขนส่ง 4 มิติ ได้แก่ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ และทางรถไฟ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบริการโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพและทันสมัย นอกจากนี้ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังมีแผนขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ ดึงดูดองค์กรขนาดใหญ่มาทำงานร่วมกัน บูรณาการอุตสาหกรรมให้ลึกซึ้ง ตลอดจน ยกระดับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจด้วย

หมายเหตุ: 10 อุตสาหกรรมหลักในอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ของเมืองชิงต่าว ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการเงินสมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่ 3) อุตสาหกรรมบริการเทคโนโลยี 4) อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการข้อมูล 5) การค้าสมัยใหม่ 6) อุตสาหกรรมนิทรรศการ 7) อุตสาหกรรมบริการทรัพยากรบุคคล 8) อุตสาหกรรมการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรอง 9) อุตสาหกรรมบริการธุรกิจ 10) อุตสาหกรรมสำคัญ เช่น วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ที่มา: https://sd.dzwww.com/sdnews/202403/t20240304_13761183.htm

BICQingdao_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน