อานิสงส์พิธีสารขนส่งทางบกจีน(กว่างซี)-เวียดนาม ดันยอดขนส่งสินค้าโตต่อเนื่อง

25 Oct 2013

เว็บไซต์ข่าวจีน : ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 56 การขนส่งผ่านด่านทางบก (ด่านโหย่วอี้กวาน และด่านตงซิง) ของกว่างซีเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ข้อมูลจากกรมการคมนาคมขนส่งเขตฯ กว่างซีจ้วง (Department of Communications of Guangxi, 自治区交通运输厅)

จากข้อมูล พบว่า ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ด่านทั้ง 2 แห่งมีปริมาณการขนส่งสินค้ารวม 0.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.66 (YoY) ขณะที่การขนส่งนักท่องเที่ยวมีจำนวน 64,200 คน ลดลงร้อยละ 7.49 (YoY)

ด้านจำนวนรถบรรทุก พบว่า มีรถบรรทุกผ่านเข้าออกด่าน 2 แห่งข้างต้น จำนวน 39,880 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.44 (YoY) แบ่งเป็น

1. รถยนต์ของทางฝ่ายจีน จำนวน 31,835 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.67 (YoY) แบ่งเป็น รถขนส่งผู้โดยสาร 292 คัน และรถบรรทุกสินค้า 31,543 คัน

2.
รถยนต์ของทางฝ่ายเวียดนาม จำนวน 8,045 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.13 ทั้งหมดเป็นรถบรรทุกสินค้า

ประเภทสินค้าที่มีการนำเข้าส่งออกผ่านด่านทางบก 2 แห่ง มีดังนี้

1. ด่านโหย่วอี้กวาน  (Youyiguan Border, 友谊关口岸) สินค้านำเข้าส่งออก ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า (สัดส่วนรวมร้อยละ 61.8) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบาและยารักษาโรค (สัดส่วนรวมร้อยละ 26.61)

2. ด่านตงซิง (Dongxing Border, 东兴口岸) แบ่งเป็น สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ผ้าฝ้าย และรองเท้า ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก คือ เส้นด้ายที่ทำจากฝ้าย

BIC เห็นว่า การขยายตัวของปริมาณขนส่งผ่านด่านพรมแดนทางบก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามแดน เป็นผลมาจากการบังคับใช้ พิธีสารว่าด้วยข้อตกลงด้านการขนส่งทางรถยนต์ระหว่างจีน-เวียดนาม และมีการลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์ขนส่งระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ในอนาคต จำนวนผู้โดยสารนักท่องเที่ยวผ่านด่านทางบกจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อ 11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา รัฐบาลกลางได้อนุมัติให้ด่านตงซิงมีสิทธิออกเอกสารผ่านแดนสำหรับชาวต่างชาติ (คล้าย Visa on Arrival) เพิ่มอีกแห่ง

ในอดีต มีเพียงด่านท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง (Nanning Wuxu Int’l Airport, 南宁吴吁国际机场) และด่านท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียงเมืองกุ้ยหลิน (Guilin Liangjiang Int’l Airport, 桂林两江国际机场) เท่านั้น

 ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลกลางอนุมัติด่านตงซิงเปิดตรวจลงตราเป็นด่านทางบกแห่งแรกของกว่างซี (14 ต.ค. 2556)

ฝันที่เป็นจริง!!! จีน(กว่างซี)-เวียดนามเปิดเสรีเดินรถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างกันแล้ว (08 ส.ค. 2555)

จีน-เวียดนาม แก้ไขพิธีสารขนส่งคนและสินค้าข้ามแดน สานฝันธุรกิจโลจิสติกส์ รุกโมเดลขนส่งแบบ Door To Door (13 กรกฎาคม 2555)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน