หูหนานเร่งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมของกลุ่มเมือง “ฉางซา-จูโจว-เซียงถาน”

29 Jan 2021

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นครฉางซาเปิดเผยข้อมูลการก่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมระหว่างกลุ่มเมือง “ฉางซา-จูโจว-เซียงถาน” ประจำปี 2564 ระหว่างการประชุมแผนงานด้านคมนาคม โดยกำหนดให้ความสำคัญกับการบูรณาการระบบคมนาคมระหว่างเมืองทั้งสามผ่านเครือข่ายทางหลวง ทางด่วน และรถไฟ การผลักดันโครงการด้านคมนาคมเชื่อมโยงทั้งสามเมือง เช่น รถไฟวงแหวนสายตะวันตกฉางซา-จูโจว-เซียงถาน รวมถึงการสนับสนุนการก่อสร้างโครงการคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ โครงการเครือข่ายทางด่วนฉางซา-จูโจว-เซียงถาน โครงการส่วนขยายทางด่วนปักกิ่ง-ฮ่องกง-มาเก๊า โครงการส่วนขยายทางด่วนเจียงเป่ย-กานซานทิศตะวันออก โครงการทางด่วนหนิงเซียง-เสาซาน และโครงการทางด่วนเจียงเป่ย-กานซาน

ทั้งนี้ ในปี 2564 นครฉางซาตั้งเป้าหมายจะพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางระบบคมนาคมครบวงจรในระดับชาติของจีน โดยมีแผลงานด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

ทางราง นครฉางซาจะส่งเสริมการก่อสร้างโครงการระบบรางที่สำคัญ ได้แก่ เส้นทางรถไฟฉางซา-ก้านโจว (มณฑลเจียงซี) เส้นทางรถไฟความเร็วสูงฉางเต๋อ-อี้หยาง-ฉางซา และโครงการศูนย์ขนส่งผู้โดยสารครบวงจรสถานีรถไฟความเร็วสูงฉางซาตะวันตก

ทางอากาศ นครฉางซาจะเร่งความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว นครฉางซา

ทางน้ำ นครฉางซาจะเร่งการก่อสร้างโครงการท่าเรือถงกวน ระยะที่ 2 รวมถึงเริ่มการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อไปยังบริเวณท่าเรือถงกวน เพื่อส่งเสริมให้นครฉางซาเป็นเมืองตอนในของจีนชั้นแนวหน้าที่เปิดกว้างสู่ภายนอก

นอกจากนี้ นครฉางซาจะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างเขตเมืองกับชนบท โดยดำเนินการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของเครือข่ายทางหลวงชนบท ตลอดจนก่อสร้างทางหลวงชนบทระยะทาง 600 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายทางหลวงชนบทที่เชื่อมต่อกันอย่างดี ซึ่งช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเขตเมืองกับชนบท ความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค และความเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลักกับถนนสายรอง

ที่มา: http://www.enghunan.gov.cn/hneng/News/Localnews/202101/t20210127_14292099.html

หูหนาน คมนาคม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน