หูหนานเตรียมสร้างศูนย์ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 5 แห่ง

11 Aug 2021

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 กรมพาณิชย์มณฑลหูหนานเปิดเผยแผนงานโลจิสติกส์ในอนาคตของมณฑลหูหนานที่อยู่ระหว่างการวางแผนสร้างศูนย์การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 5 แห่ง เพื่อบูรณาการภาคอุตสาหกรรม การตลาด ด่านและช่องทางการขนส่ง ซึ่งจะประกอบด้วย

  1. ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่สามารถเชื่อมโยงท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง 3 แห่งของมณฑลหูหนาน ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติหวงฮัว นครฉางซา ท่าอากาศยานนานาชาติเหอฮัว เมืองจางเจียเจี้ย และท่าอากาศยานนานาชาติเถาฮัวหยวน เมืองฉางเต๋อ เพื่อส่งเสริมให้เส้นทางระหว่างทวีปจากมณฑลหูหนานไปยังยุโรป
    สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศไปยังแอฟริกา ตลอดจนสร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศที่รวมผู้โดยสารและสินค้าเข้าด้วยกัน
  2. ศูนย์ขนส่งสินค้าด้วยรถไฟจากนครฉางซาไปยุโรปที่สามารถเชื่อมโยงทั้งมณฑล ซึ่งนับเป็นการยกระดับศักยภาพของสถานีรถไฟนครฉางชาให้สามารถรองรับการบริการทั่วทั้งมณฑล รวมทั้งเป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกของช่องทางการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟจีน-ยุโรป
  3. ศูนย์ขนส่งสินค้าเชื่อมโยงแม่น้ำที่ท่าเรือเฉิงหลิงจี เมืองเยว่หยาง กับทะเล เพื่อยกระดับการเดินเรือที่มุ่งตรงไปยังฮ่องกง และเส้นทางเดินเรือที่ต่อไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย รวมถึงจะขยายเส้นทางเดินเรือต่อไปยังท่าเรือในแอฟริกา
  4. ศูนย์ขนส่งสินค้าระบบ “ราง+ทะเล” ที่เชื่อมแอฟริกาผ่านมณฑลหูหนานโดยเฉพาะที่เมืองจูโจว และออกสู่ทะเลที่มณฑลกวางตุ้ง เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าและการกระจายสินค้ากับแอฟริกา รวมถึงพัฒนาช่องทางต่างประเทศสู่ทะเลจีนใต้
  5. ศูนย์ขนส่งสินค้าเมืองหวยฮั่ว-อาเซียน เพื่อผลักดันการเชื่อมโยงกับระเบียงการค้าระหว่างประเทศบก-ทะเลสายใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor: NILSTC) ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพและปริมาณของการขนส่งด้วยระบบ “ราง+ทะเล” ระหว่างเมืองหวยฮั่วกับอ่าวเป่ยปู้ของเขตฯ กว่างซี รวมถึงเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางรถไฟและรถบรรทุกข้ามแดนระหว่างมณฑลหูหนานกับอาเซียน และยังเป็นการผลักดันการพัฒนาช่องทางระหว่างประเทศทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลออกสู่ทะเลอีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มณฑลหูหนานได้เปิดเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยการปรับเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าไปแล้ว 708 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 149.8 รวมมูลค่าสินค้า 1,787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 130.5 ในส่วนของท่าเรือเฉิงหลิงจี เมืองเยว่หยาง มีปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ 308,000 TEU เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.98 สำหรับการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟหูหนาน-ยุโรปให้บริการเดินรถ 384 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.3 รวมมูลค่าสินค้า 1,223 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.93

ที่มา: https://hnrb.voc.com.cn/hnrb_epaper/html/2021-07/26/content_1531049.htm?div=-1

หูหนาน โลจิสติกส์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน