หนานหนิงเปิดรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 (สายสีม่วง) แล้ว

13 Jun 2019

ไฮไลท์

 • เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นจุดสนใจในฐานะเขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อยแห่งแรกที่มีระบบไฟฟ้าใต้ดินที่ “นครหนานหนิง” เมืองเอกของกว่างซี โดยรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกเปิดให้บริการในปี 2559 และสาย 2 เปิดให้บริการในปี 2560
 • ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว มีระยะทาง 27.9 กิโลเมตร มีสถานีบริการ 23 สถานี ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี วิ่งด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความถี่ของเที่ยวรถ 8 นาที ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 2 หยวน
 • รถไฟฟ้าใต้ดินสายนี้เป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านสถานที่สำคัญๆ ที่เป็นย่านเศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยว และสถานีขนส่งผู้โดยสารหลายแห่งของเมือง รวมถึงสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครหนานหนิง จึงมีสำคัญในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง และลดปัญหาการจราจรแออัดบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี
 • ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของพื้นที่เมืองที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วของหนานหนิง ช่วยนําความเจริญมาสู่แนวพื้นที่รถไฟฟ้า และลดความเหลื่อมลํ้าของพื้นที่ชานเมือง และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนครหนานหนิงสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเป็นมหานครที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 ในนครหนานหนิงได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว รถไฟฟ้าใต้ดินสายนี้เป็นเส้นทางใหม่ที่เชื่อมเมืองฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันออกเฉียงใต้ของนครหนานหนิง รวมระยะทาง 27.9 กิโลเมตร มีสถานีบริการทั้งหมด 23 สถานี

 • 21 มกราคม 2558 รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 ได้รับความเห็นชอบอนุมัติการก่อสร้างจากคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC)
 • 15 กุมภาพันธ์ 2558 รายงานศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง
 • 22 พฤษภาคม 2558 งานออกแบบโครงการก่อสร้างระยะที่ 1 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปประจำเขตฯ กว่างซีจ้วง
 • 1 กรกฎาคม 2558 เริ่มงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 แบบเต็มรูปแบบ
 • 21 กันยายน 2560 เริ่มปูทางรถไฟใต้ดินบางส่วน ขณะที่บางสถานียังคงขุดเจาะอุโมงค์เดินรถ
 • 16 เมษายน 2561 อุโมงค์ใต้ดินทะลุถึงกันตลอดเส้นทาง
 • 17 มีนาคม 2562 ทดลองวิ่งขบวนรถเปล่าเพื่อทดสอบระบบ
 • 6 มิถุนายน 2562 เปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการ

รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 ใช้ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะแรกได้จัดขบวนรถไว้ให้บริการทั้งหมด 28 ขบวน (168 โบกี้) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 23.00 น. ความถี่ของการเดินทางทุก 8 นาที ตลอดเส้นทางใช้เวลา 48 นาที อัตราค่าโดยสาร 6 กิโลเมตรแรกเริ่มต้นที่ 2 หยวน (เช่นเดียวกับรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 และสาย 2) ค่าโดยสารตลอดเส้นทางตั้งแต่ต้นสถานีถึงปลายสถานีอยู่ที่ 6 หยวน

รถไฟฟ้าใต้ดินสายนี้เป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านสถานที่สำคัญๆ ที่เป็นย่านเศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยว และสถานีขนส่งผู้โดยสารหลายแห่งของเมือง รวมถึงสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครหนานหนิงด้วย จึงมีสำคัญในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมือง ลดปัญหาการจราจรแออัดบนท้องถนน ช่วยนําความเจริญมาสู่แนวพื้นที่รถไฟฟ้า ลดความเหลื่อมลํ้าของพื้นที่ชานเมือง และเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนครหนานหนิงสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเป็นมหานครที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมของงานขนส่งในระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในเมือง นครหนานหนิงได้ปรับปรุงสถานีรถประจำทาง (รถเมล์) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร โดยรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3 จำนวน 23 สถานีมีจุดให้บริการขนส่งสาธารณะที่ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนเส้นทางได้ 115 จุดเส้นทางมีป้ายรถเมล์ (ในระยะ 100 เมตรจากสถานี) มีจุดให้บริการรถแท็กซี่ (ในระยะ 50 เมตรจากสถานี) รวมถึงจุดให้บริการเช่าจักรยานสาธารณะ และลานจอดรถ

ปัจจุบัน แผนงานก่อสร้างระบบคมนาคมทางรางของนครหนานหนิงแบ่งเป็นโครงการชุดแรก ซึ่งประกอบด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 และ 2 ได้ทยอยเปิดใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการชุดที่สอง ซึ่งประกอบด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สาย 3, 4 และ 5 ระยะแรก รวมถึงส่วนต่อขยายเส้นทางสายตะวันออกของรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 2 คาดว่าโครงการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

 

 

จัดทำโดย นางสาววรินทร ผะอบเพ็ชร์ นิสิตฝึกงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ http://www.gx.xinhuanet.com/ ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2562
รูปประกอบ  www.pixabay.com

รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 3ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในเมือง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน