ส่านซีผลักดันการขนส่งสินค้าทางอากาศโตต่อเนื่อง ไตรมาสแรกโต 4.18 เท่า

19 May 2020

ศุลกากรนครซีอานรายงาน ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 มีการขนส่งสินค้าทางอากาศของมณฑลส่านซีรวม 363 เที่ยวบิน ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ถึง 4.18 เท่า

มณฑลส่านซีใช้ประโยชน์จากศูนย์โลจิสติกส์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตซีเสียน (Xi’Xian Bonded Logistics Center) และเมืองใหม่คงก่าง (Airport New City) พัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศให้เชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้น แม้ว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศมีต้นทุนสูง แต่ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนไม่น้อยยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง ปัจจุบัน มีการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศเฉลี่ย 40 เที่ยวบิน / สัปดาห์ และมีการฟื้นฟูเส้นทางการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแล้ว 11 จุดหมายปลายทางใน 7 ประเทศทั่วโลก

 

ปี 2563 เร่งขยายเส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา Airport New City ของเขตใหม่ซีเสียนร่วมกับกลุ่มท่าอากาศยานตะวันตก (Western Airport Group) เปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศนครซีอาน-กรุงธากาของบังคลาเทศเป็นครั้งแรก โดยใช้เวลาขนส่งเพียง 4.10 ชั่วโมง ให้บริการโดยสายการบินขนส่งสินค้าพาณิชย์ YTO (Yuantong Airlines) 6 เที่ยวบิน / สัปดาห์ (YG9053/9054) สินค้าส่งออกจากจีน ได้แก่ (1) อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ (2) แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (3) เซลล์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (4) อุปกรณ์และชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ (5) ผ้าและสิ่งทออื่นๆ และสินค้านำเข้าจากบังคลาเทศ ได้แก่ (1) ผลไม้สด (2) ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และ (3) เครื่องนุ่งห่ม โดยเส้นทางฯ นครซีอาน-กรุงธากา ถือเป็นเส้นทางขนส่งทางอากาศเส้นแรกแห่งปี 2563 ของมณฑลส่านซี ภายหลังการเปิดทดลองให้บริการเส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศแบบชั่วคราว นครซีอาน-บรัสเซลล์ของเบลเยียม นครซีอาน-เมืองเจนไนและมุมไบของอินเดีย นครซีอาน-กรุงมอสโกของรัสเซีย และนครซีอาน-รอทเทอร์ดามของเนเธอร์แลนด์ ในช่วงปลายปี 2562

ปัจจุบัน  Airport New City และสนามบินซีอานเสียนหยางเปิดให้บริการขนส่งสินค้าไปแล้วรวม 29 เส้นทาง (ในประเทศ 15 เส้นทาง และต่างประเทศ 11 เส้นทาง บางเส้นทางมีการขนส่งมากกว่า 1 เที่ยว) มีความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร ได้แก่ YTO Sichuan Airlines และ Atlant-Soyuz Airlines ของรัสเซีย และมีปริมาณการขนส่งสินค้ามากติดอันดับ 1 ใน 10 ของจีน

นอกจากการเร่งเปิดเส้นทางการขนส่งใหม่ๆ ไปยังต่างประเทศแล้ว มณฑลส่านซียังได้พัฒนาช่องทางการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในมณฑลอีกด้วย โดยเริ่มเปิดให้บริการเส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศนครซีอาน-เมืองยวีหลิน ชนิดขนส่งด่วนพิเศษ (Express Airlines Service) เปิดให้บริการ 5 วัน / สัปดาห์ โดยมากเป็นสินค้าในกลุ่ม (1) ตัวอย่างเครื่องจักรกล (2) ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตัวอย่าง (3) วัสดุหรือสารเคมีตั้งต้นในอุตสาหกรรมการผลิต และ (4) เอกสารด่วนพิเศษ เส้นทางฯ ดังกล่าวถือเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในมณฑลส่านซีเส้นทางแรกอีกด้วย

ภายหลังการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID19 และเป้าหมายการฟื้นฟูเศรษฐกิจของมณฑลส่านซี จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนรับมือกับสถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจากวิกฤติ COVID19 ที่ส่งผลให้รายได้ของสนามบินลดลงมาก มณฑลส่านซีจึงหันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจขนส่งสินค้ามากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้และเป็นการยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของมณฑลให้สามารถแข่งขันกับพื้นที่อื่นๆ ได้ ในอนาคตเชื่อว่า มณฑลส่านซีอาจพิจารณาเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มเติม โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เดิมมีเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศจากนครซีอานไปยัง กทม. และกรุงฮานอยเพียง 2 เส้นทางเท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://news.hsw.cn/system/2019/1129/1133639.shtml
  2. http://www.sanqin.com/2020-04/02/content_8493567.html
  3. http://news.carnoc.com/list/530/530129.html
  4. http://sxeport.shaanxi.gov.cn/html/423/202005/13/6413_0.html
  5. http://www.shaanxitoday.com/index.php?v=show&cid=1&id=12315

 

ส่านซีขนส่งสินค้าทางอากาศขนส่ง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน