สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำจินซาเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว เตรียมเปิดใช้เส้นทางรถไฟลี่เจียง-แชงกรีลาสิ้นปี 2563

20 Oct 2020

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำจินซาในโครงการเส้นทางรถไฟลี่เจียง-แชงกรีลา สามารถเชื่อมสะพานสองฝั่งเข้าด้วยกันสำเร็จแล้ว โดยสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำจินซามีความยาว 882.5 เมตร มีความยาวของส่วนที่ข้ามแม่น้ำ 660 เมตร ตัวสะพานอยู่สูงจากระดับพื้นผิวแม่น้ำ 250 เมตรหรือสูงเท่ากับอาคาร 80 ชั้น และต้องมีการติดตั้งคานเหล็กรวม 71 ชิ้น ประกอบด้วย คานเหล็กส่วนข้าง 21 ชิ้น และคานเหล็กแกนกลาง 50 ชิ้นที่ออกแบบเป็นชิ้นส่วนประกอบจำนวน 25 คู่ โดยมีน้ำหนักคู่ละ 640 ตัน

งานติดตั้งคานเหล็กดังกล่าวดำเนินการโดยใช้เครื่องชักรอกพิเศษซึ่งเป็นผลงานการออกแบบและวิจัยของบริษัท China Railway Major Bridge Engineering Group จำกัด (中铁大桥局) โดยเครื่องชักรอกพิเศษนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ 800 ตัน นับเป็นเครื่องชักรอกที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากที่สุดของโลกในปัจจุบัน ในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ ยังมีการติดตั้งเครื่องชักรอกพิเศษบนยอดตอม่อที่อยู่สูงจากระดับพื้นผิวแม่น้ำ 350 เมตรหรือสูงเท่ากับอาคาร 117 ชั้น โดยยึดด้วยลวดสลิงความยาวรวม 117,672 เมตร เพื่อชักรอกโครงสร้างเหล็กระหว่างยอดตอม่อกับฐานประกอบคานเหล็กที่มีระยะความสูงต่างกัน 330 เมตร ซึ่งนับเป็นระดับการชักรอกที่สูงที่สุดของโลกในปัจจุบัน

อนึ่ง เส้นทางรถไฟลี่เจียง-แชงกรีลาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟยูนนาน-ทิเบต โดยเป็นเส้นทางรถไฟรางเดี่ยวระยะทาง 139 กิโลเมตร ประกอบด้วย 13 สถานี กำหนดความเร็วเดินรถ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ส่งผลให้สามารถเดินทางจากลี่เจียงไปยังแชงกรีลาโดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง และเมื่อเชื่อมต่อเส้นทางนี้กับเส้นทางรถไฟคุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียงแล้ว จะทำให้การเดินทางจากคุนหมิงไปยังแชงกรีลาใช้เวลา 4 ชั่วโมง

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/1UC1IHT8Fe5CmuPC-KRsGA

ยูนนาน รถไฟ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน