สนามบินคุนหมิงเดินหน้าตกแต่งภายในอาคาร S1 พร้อมเปิดใช้งานปี 2564

20 Oct 2020

โครงการก่อสร้างอาคารเทียบอากาศยานหลังรองหลังที่ 1 (S1) ของท่าอากาศยานฉางสุ่ย นครคุนหมิง มีความคืบหน้า โดยขณะนี้งานก่อสร้างโครงสร้างหลักดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินงานตกแต่งภายใน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในปี 2564 โดยจะเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารพักรอผู้โดยสารหลังที่ 1 (T1) กับอาคารแห่งนี้ด้วยรถรางไฟฟ้าใต้ดิน

อนึ่ง ท่าอากาศยานฉางสุ่ย นครคุนหมิง อยู่ระหว่างการขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศ ภายใต้งบประมาณ 69,480 ล้านหยวน ประกอบด้วย การก่อสร้างทางวิ่งเพิ่มจาก 2 เส้นเป็น 5 เส้น การก่อสร้างอาคารพักรอผู้โดยสารหลังที่ 2 (T2) และอาคารเทียบอากาศยานหลังรองหลังที่สอง (S2) พื้นที่ใช้สอย 850,000 ตารางเมตร การก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติมขนาด 390,000 ตารางเมตร การก่อสร้างศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสำหรับอาคาร T2 ขนาด 80,000 ตารางเมตร การก่อสร้างหลุมจอดอากาศยานเพิ่ม 181 หลุม รวมถึงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2573 ท่าอากาศยานฯ จะรองรับเที่ยวบินได้ปีละ 762,000 เที่ยว ขนส่งผู้โดยสารได้ปีละ 120,000,000 คน และขนส่งสินค้าได้ปีละ 1,200,000 ตัน

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2020/10/12/031032840.shtml

คุนหมิง สนามบิน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน