รุกโปรเจกต์ “การคมนาคม” เชื่อมโครงข่ายไร้รอยต่อ ปรับโหมดทุกการเดินทางในนครหนานหนิง

25 Jan 2018

      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นครหนานหนิงเปิดตัวเมกะโปรเจกต์“ศูนย์คมนาคมขนส่งภาคพื้นดิน”(Ground Transportation Centre: GTC) เพื่อพัฒนาให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงเป็น“ชุมทางการคมนาคมแบบครบวงจร”ด้วยมูลค่าเงินลงทุนราว 9,955ล้านหยวน

 

ที่มา: chinanews.com

       ตามรายงาน โครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างในช่วงครึ่งปีหลังของปี2561และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 พร้อมรถไฟฟ้าความเร็วสูงนครหนานหนิง-เมืองฉงจั่ว

      โครงการ GTC ประกอบด้วย

      1. โครงการเตรียมงานก่อสร้าง (pre-production engineering) ในส่วนอาคารผู้โดยสาร T2 และ T3 รวมพื้นที่ก่อสร้าง 2.6 แสน ตร.ม. และพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 3.46 แสน ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างสำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง 5.5 หมื่น ตร.ม. รถไฟฟ้าใต้ดิน 2.6 หมื่น ตร.ม. ลานจอดรถ 2.05 แสน ตร.ม. และพื้นที่สาธารณะสำหรับการเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง 6 หมื่น ตร.ม.

      2. โครงการขุดเจาะอุโมงค์สำหรับรถไฟความเร็วสูงนครหนานหนิง-เมืองฉงจั่วเข้าสู่สนามบินโดยอุโมงค์มีความยาวราว 7 กิโลเมตร

      3. โครงการขุดเจาะอุโมงค์สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินเข้าสู่สนามบิน อุโมงค์มีความยาว 4.4 กิโลเมตร

      4. โครงการอื่นๆ บริเวณสนามบิน เช่น ทางเชื่อมรันเวย์ สะพานวงแหวนต่างระดับ และสะพานข้ามแยก

      หลังจากที่โครงการแล้วเสร็จผู้โดยสารจะสามารถเดินทางได้แบบไร้รอยต่อระหว่างเครื่องบิน รถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าใต้ดิน (รวมถึงการเดินทางรูปแบบอื่นด้วยอาทิ รถประจำทาง รถบัส รถแท็กซี่)

      นายถางจื้อเจียน (TangZhijian/唐志坚) Prject Manager ควบตำแหน่งหัวหน้าวิศวกร กลุ่มบริษัท Guangxi Airport Group (广西机场管理集团) ให้ข้อมูลว่า โครงการ GTC เป็นหนึ่งใน Key Project ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเขตฯ กว่างซีจ้วง ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2559-2563) เป็นการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายระบบขนส่งหลายรูปแบบ และยกระดับการบริการเพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งแบบครบวงจรที่มีความสะดวกรวเร็วและมีประสิทธิภาพ

      วัตถุประสงค์สำคัญอีกประการของโครงการ GTC คือ เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสารในอนาคต จากการคาดการณ์ ภายในปี 2563 สนามบินนครหนานหนิงจะรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 16ล้านคนครั้ง ในปี 2573 จะมีผู้โดยสารใช้บริการปีละ29ล้านคนครั้ง และในปี2583 จะมีผู้โดยสารใช้บริการปีละ 41ล้านคนครั้ง

      โครงการ GTC มีนัยสำคัญไม่เพียงแค่การขยายขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารของสนามบินนครหนานหนิงเท่านั้น ยังช่วยให้ผู้โดยสารได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมบทบาทของสนามบินให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

การเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงในการเดินทางแบบไร้รอยต่อระหว่างเครื่องบิน รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าใต้ดินจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างลงตัวระหว่างสนามบินกับเมืองและอุตสาหกรรมและช่วยผลักดันการพัฒนาของ "Nanning Channel"(ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงและเปิดสู่ภายนอก โดยมี“นครหนานหนิง”เป็นตัวเอก) รวมทั้งช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงลึกในการพัฒนายุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) เพื่อให้บรรลุพันธกิจใหม่ 3 บทบาทสำคัญ[*] ที่รัฐบาลกลางมอบให้กว่างซีในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขตฯ กว่างซีจ้วง

      BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง (Nanning Wuxu International Airport/南宁吴圩国际机场) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองราว 30 กิโลเมตร ตลอดหลายปีมานี้ ธุรกิจการบินพาณิชย์ของสนามบินแห่งนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2558 จำนวนผู้โดยสารทะลุ 10 ล้านคนครั้งเป็นครั้งแรก

      ปี 2560 สนามบินแห่งนี้รองรับผู้โดยสาร 13.91 ล้านคนครั้ง เพิ่มขึ้น 20.4% เป็นระดับการขยายตัวสูงสุดของสนามบินที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่างของจีน และขยายตัวสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน

 

คำอธิบาย

[*] 3 บทบาทสำคัญ (Three Positioning/三大定位) คือ การเป็น (1) ช่องทางระหว่างประเทศในการเชื่อมสู่อาเซียน (2)ข้อต่อยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกของพื้นที่จีนตะวันตกเฉียงใต้และภาคกลางตอนล่าง และ(3)จุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ BRI)

 

 

จัดทำโดย: นางสาวทักษิณา อาสนะ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรียบเรียงโดย: นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา: เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com
(中新网广西新闻) วันที่ 18, 20 มกราคม 2561

 

หนานหนิงสนามบินGTCคมนาคมขนส่งครบวงจร

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน