รถไฟสายเจียงเหมิน-จ้านเจียง เชื่อมกวางตุ้งตะวันตกกับพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียง

31 May 2018

บริษัท China Railway Guangzhou Group จำกัด เผยรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเจียงเหมินจ้านเจียงกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองเดินรถ รถไฟเส้นทางดังกล่าว เชื่อมต่อพื้นที่กวางตุ้งตะวันตกเข้ากับพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทดลองระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น คลื่นสัญญาน  สะพาน อุโมงค์ กำลังไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยการเดินทางจากจากนครกว่างโจวไปยังเมืองจ้านเจียงจะใช้เวลาในการเดินทางเพียง 3 ชั่วโมง จากเดิม 8 ชั่วโมง

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเจียงเหมิน-จ้านเจียง เป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟเรียบชายฝั่งเส้นทางสำคัญของจีนโดยเดินทางผ่านทั้งหมด 4 เมือง ได้แก่ เมืองเจียงเหมิน หยางเจียง เม้าหมิงและจ้านเจียง เป็นระยะทางทั้งหมด 355 กม. ความเร็ว 200 กม./ชม. ประกอบด้วย 13 สถานี ได้แก่ สถานนีเจียงเหมิน ตำบลชวงชุ่ย ถายชาน ไคผิงตะวันตก เอินผิง หยางตง หยางเจียง หยางซี หม่าทา เตี้ยนไป๋ เม้าหมิง อู๋ซวนและจ้านเจียงตะวันตก

นอกจากนี้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเจียงเหมิน-จ้านเจียง ยังเชื่อมกับเส้นทางรถไฟกว่างโจว-จูไห่[1] ที่สถานีซีนฮุ้ย โดยประชาชนสามารถโดยสารรถไฟความเร็วปานกลางจากจ้านเจียง ผ่านเม้าหมิง และหยางเจียง มาที่สถานีรถไฟกว่างโจวใต้ได้ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความห่างไกลและการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพของทั้งสามเมืองในกวางตุ้งตะวันตก ในอนาคตการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจากนครกว่างโจวไปยังเมืองจ้านเจียงจะสามารถย่นระยะเวลาให้เหลือเพียง 3 ชั่วโมง จากเดิม 8 ชม. อีกทั้งยังใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าการนั่งรถบัสที่ใช้เวลาในการเดินทางถึง 6 ชั่วโมง ดังนั้น ประชากรในเขตพื้นที่กวางตุ้งตะวันตกจึงสามารถเดินทางไปยังส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะเมืองในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพิ่มสมดุลและยกระดับการเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจของพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการมีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟยังทุ่มเงินกว่า 180 ล้านหยวน เพื่อสร้างอุโมงค์ป้องกันเสียงรบกวนของรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของโลก มีความยาว 2 กิโลเมตร จุดประสงค์สำคัญคือการปกป้องระบบนิเวศทางธรรมชาติของเกาะวิหคสวรรค์” (The Birds of Paradise Island) แหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนานาชาติ ของเมืองเจียงเหมิน มีสัตว์สงวนแห่งชาติประเภทนกอาศัยอยู่กว่า 20 ชนิด อุโมงค์ดังกล่าวใช้เวลาในการวิจัยประมาณ 3 ปี แต่ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 2 เดือนเท่านั้น  

เครื่อข่ายเส้นทางคมนาคมทางรถไฟของมณฑลกวางตุ้งที่ครอบคลุมและเป็นโครงข่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคของมณฑล เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของทั้งในและต่างประเทศ ย่นระยะเวลาในการเดินทางเพื่อธุรกิจและการค้า และยกระดับประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่อีกด้วย

 


[1] การขนส่งทางรถไฟระหว่างเมืองสายกว่างโจว-จูไห่ หรือ Guangzhou – Zhuhai inter – city rail transit เป็นเส้นทางการคมนาคมทางรถไฟภายในมณฑลกวางตุ้งที่เชื่อมเมืองกว่างโจว ฝอซาน จงซาน จูไห่และมาเก๊า

#เส้นทางรถไฟ #เส้นทางรถไฟกวางตุ้ง #เส้นทางรถไฟจ้านเจียง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน