รถไฟฉี่หนิงเชื่อมต่อกับรถไฟห่างเซินที่สถานีเมืองหนิงเต๋อของมณฑลฝูเจี้ยนอย่างสำเร็จ

21 Oct 2020

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 รถไฟฉี่หนิง (เมืองฉี่โจว มณฑลเจ้อเจียง เมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน) ได้เชื่อมต่อกับรถไฟห่างเซิน (นครห่างโจว มณฑลเจียงซู เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง) ที่สถานีรถไฟเมืองหนิงเต๋ออย่างสำเร็จ โดยรถไฟฉี่หนิงเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือน ก.ย. 2558 และสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ค. 2563 โดยรัฐบาลวางแผนจะเปิดให้ใช้บริการเดินรถไฟตั้งแต่เดือน ก.ย. 2563 เป็นต้นไป

การก่อสร้างรถไฟฉี่หนิง มีความสำคัญต่อระบบเครือข่ายรถไฟของมณฑลฝูเจี้ยนอย่างยิ่ง ซึ่งเดิมไม่มีเส้นทางเดินรถไฟผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลฝูเจี้ยน เช่น พื้นที่ในอำเภอซงซี เจิ้งเหอ ผิงหนาน และโจวหนิง ซึ่งล้วนแต่เป็นอำเภอที่มีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะการผลิต ใบชาและผลไม้ เช่น อำเภอซงซีและเจิ้งเหอ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น “อำเภอผลิตชาขาวที่สำคัญของทั้งมณฑลและประเทศ” รถไฟฉี่หนิงนับเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญในการยกระดับศักยภาพของเมืองต่าง ๆ ของมณฑลฝูเจี้ยนในฐานะ “เมืองแห่งชาขาวแห่งประเทศจีน” และ “ธนาคารแห่งชาขาว”

ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟฉี่หนิงยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเจ้อเจียงกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลฝูเจี้ยน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า            อีกด้วย

 

แหล่งอ้างอิง http://www.fujian.gov.cn/xw/ztzl/gjcjgxgg/dt/202008/t20200804_5339309.htm

https://www.sohu.com/a/411846386_100157697

มณฑลฝูเจี้ยน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน