รถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-ฮ่องกงเตรียมเปิดให้บริการกันยายนนี้ พร้อม ตม. จุดเดียว

12 Apr 2018

โครงการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง (Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link: XRL) ช่วงเซินเจิ้น-ฮ่องกง ได้ทดสอบเดินรถแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของเส้นทางดังกล่าว หลังจากที่ช่วงกว่างโจว-เซินเจิ้นได้เปิดเดินรถไฟตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 และเส้นทางเซินเจิ้นเหนือ-ฝูเถียน ได้เปิดเดินรถตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 คาดว่าจะสามารถให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตลอดเส้นทางได้ในเดือนกันยายน 2561

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง (Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link: XRL) มีระยะทางรวม 140 กิโลเมตรแบ่งเป็น 7 สถานี ได้แก่ สถานีกว่างโจวใต้-สถานีชิ่งเซิ่ง (นครกว่างโจว)- สถานีหู่เหมิน (เมืองตงก่วน) – สถานีกวงหมิง (เมืองเซินเจิ้น) – สถานีเซินเจิ้นเหนือ – สถานีฝูเถียน (เมืองเซินเจิ้น) – สถานีเกาลูนตะวันตก (ฮ่องกง) โดยรถไฟตามเส้นทางดังกล่าวจะเดินรถด้วยความเร็วสูงสุด 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขบวนรถไฟกว่า 130 คู่ สามารถขนส่งผู้โดยสารวันละ 143,000 แสนคน

ราคาบัตรโดยสาร (สถานีต้นทาง) กว่างโจว 260 HKD / ประมาณ 214 RMB หู่เหมิน(ตงก่วน) 210 HKD / ประมาณ 173 RMB ฝูเถียน(เซินเจิ้น) 80 HKD / ประมาณ 66 RMB เซินเจิ้นเหนือ 90 HKD / ประมาณ 74 RMB ระยะเวลาเดินทางกว่างโจว-ฮ่องกง 48 นาที เซินเจิ้นเหนือ-ฮ่องกง 23 นาที ฝูเถียน (เซินเจิ้น)-ฮ่องกง 14 นาที  

ปัจจุบันรูปแบบการเดินทางระหว่างนครกว่างโจวไปยังฮ่องกง มีหลากหลายรูปแบบอาทิ การนั่งรถบัสโดยสาร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง การนั่งรถไฟระหว่างเมืองไปยังด่านหลอหู  (เมืองเซินเจิ้น) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที และการนั่งรถไฟความเร็วปานกลางจากสถานีกว่างโจวตะวันออก ไปยังสถานีฮังฮอม(ฮ่องกง) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งรูปแบบการเดินทางในปัจจุบันจะต้องข้ามด่าน ตม. 2 จุด คือฝั่งจีน 1 จุดและฝั่ง ฮ่องกง 1 จุด ซึ่งมักจะต้องใช้ระยะเวลานานในการต่อคิว

1 พื้นที่ 2 ด่านตรวจ “Co-location” Arrangement

ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยขบวนรถไฟกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง จะสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และขั้นตอนศุลกากรของจีนและฮ่องกงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อเส้นทางรถไฟดังกล่าวเปิดใช้บริการรูปแบบการผ่านด่านของทั้งจีนและฮ่องกงจะรวมอยู่ที่เดียว ณ สถานีเกาลูนตะวันตกของฮ่องกง ซึ่งผู้โดยสารสามารถประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม

คมนาคมเชื่อมต่อพื้นที่ Greater Bay

เมื่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเขตพื้นที่เศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงจะเข้าสู่ยุคเขตวงแหวนเศรษฐกิจ 1 ชั่วโมงอย่างเต็มรูปแบบ การคมนาคมที่เชื่อมต่อกันจะทำให้เขตความร่วมมืออ่าวกว่างตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area)มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการไหลเวียนของทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสามพื้นที่ให้ เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เข้ามาหนุนกรอบข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการสร้างเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าและความร่วมมือเชิงลึก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดขึ้นในจีนตอนใต้และยกระดับขีดความสามารถของเศรษฐกิจภาพรวมของจีน ผ่านโครงการความร่วมมือเชิงลึกในระดับภูมิภาคและนานาชาติ ผลักดันบทบาทการเป็นผู้นำในทุก ๆ ด้านให้กับมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า 

รถไฟจีนฮ่องกงรถไฟฟ้าความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกงรถไฟกวางโจวฮ่องกงรถไฟกว่างโจวเซินเจิ้นฮ่องกง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน