ยูนนานอาศัย “ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้” ออกทะเล เปิดระบบรางขนส่งร่วมสู่ท่าเรือฝางเฉิงก่างของกว่างซี

21 Jan 2015

สำนักข่าวซินหัว : ยูนนานจับมือกว่างซีพัฒนางานขนส่งสินค้าทางรถไฟ หวังอาศัย "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้" รุกตลาดการค้าต่างประเทศ

เมื่อปลายปี 2557 ได้มีการเปิดให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟ"นครคุนหมิง-ท่าเรือฝางเฉิงก่าง" โดยระยะแรกเปิดให้บริการ "ต้นสถานีถาวฮวาในนครคุนหมิงถึงปลายสถานีฝางเฉิงก่าง" สัปดาห์ละ 2 เที่ยวขบวน และ "ต้นสถานีจากท่าเรือฝางเฉิงก่างถึงนครคุนหมิง" สัปดาห์ละ 3 เที่ยวขบวน

เส้นทางดังกล่าวเป็นขบวนรถไฟด่วนที่ใช้เฉพาะสำหรับการขนส่งสินค้า มีระยะทาง 973 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 34 ชั่วโมง (เร็วกว่าขบวนรถไฟสินค้าธรรมดาราว 4-5 ชั่วโมง) ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งได้มากกว่าร้อยละ 10

ตามรายงาน ในระยะต่อไปจะมีการเพิ่มความถี่ของเที่ยวขบวนรถ และสถานีปลายทางในท่าเรือแห่งอื่น (ท่าเรือเมืองชินโจว และท่าเรือเมืองเป๋ยไห่) เพื่อรองรับการขยายตัวภาคการค้าต่างประเทศของพื้นที่ตอนใน

มณฑลยูนนานเป็นตลาดที่ศักยภาพแห่งหนึ่งในพื้นที่ตอนในของประเทศจีน แต่ละปี ยูนนานมีการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือในอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) มากกว่า 10 ล้านตัน แม้ว่าจะมีขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างคุนหมิง-หนานหนิง แต่ขบวนรถไฟสายดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ (ทั้งในแง่ศักยภาพรองรับการขนส่งและความสะดวกรวดเร็วของการขนส่ง)

ในอดีต การขนส่งสินค้าจากมณฑลยูนนานออกสู่ทะเลในท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ต้องประสบปัญหาความยุ่งยากหลายประการ เช่น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับบริษัทขนส่งทางรถไฟ บริษัทท่าเรือ และบริษัทโลจิสติกส์แยกกัน ทำให้ต้องสิ้นเปลืองกำลังคน กำลังทรัพย์ และเสียเวลา ยังไม่รวมถึงประเด็นความตรงต่อเวลาของการขนส่ง ซึ่งยากจะคาดเดาได้

นายหวง จง ฮ่วน (Huang Zhong Huan, 黄忠焕) รอง ผจก.ฝ่ายโลจิสติกส์ กลุ่มบริษัท Guangxi Beibu Gulf International Port Group (广西北部湾港国际港务集团) ให้ข้อมูลว่า การเปิดให้บริการขบวนรถไฟดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบห่วงโซ่อุปทานได้มากยิ่งขึ้น

ขบวนรถไฟดังกล่าวเป็นระบบงานขนส่งแบบไร้ตะเข็บ หรือระบบงานขนส่งร่วมระหว่างรถไฟกับท่าเรือ ซึ่งผู้ประกอบการดำเนินพิธีการขนส่งเพียงครั้งเดียว อีกทั้ง ระยะเวลาที่สินค้าพักค้างอยู่ในท่าเรือก็ลดลงสูงสุดครึ่งหนึ่ง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจได้ค่อนข้างแม่นยำ

นายหลิว ปั๋ว เซิ่ง (Liu Bo Sheng, 刘柏盛) รองอธิบดีกรมการรถไฟคุนหมิง กล่าวว่า จุดแข็งด้านงานขนส่งทางรถไฟที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศของท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ จะเป็น "ช่องทาง" (Golden Gateway) ออกสู่ทะเลที่สำคัญของพื้นที่จีนตอนในที่จะช่วยให้การเคลื่อนย้ายสินค้าในการทำการค้าต่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นตัวเชื่อมกรอบยุทธศาสตร์ "แนวพื้นที่เศรษฐกิจเส้นทางสายไหม" (Silk Road Economic Belt) กับ "เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21" (21th Century Maritime Silk Road) อีกด้วย

ช่วงหลายปีมานี้ เขตฯ กว่างซีจ้วงได้มุ่งผลักดันการพัฒนาระบบงานขนส่งสินค้าทางราง โดยเฉพาะขบวนรถไฟสินค้าสู่ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านต้นทุน และระยะเวลาการขนส่งที่ค่อนข้างตรงต่อเวลามากกว่าทางรถยนต์

ปีที่ผ่านมา (ปี 57) การขนส่งสินค้าทางรถไฟสู่ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้มีปริมาณกว่า 50.017 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2.28 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน