ยอดการขนถ่ายสินค้าท่าเรือชายฝั่งทะเลมณฑลเหลียวหนิงทะลุ 100 ล้านตันเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

11 Jan 2013

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 56 กรมคมนาคมมณฑลเหลียวหนิงเปิดเผยว่า ในปี 2555 ยอดการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือ (cargo throughput of port ) ชายฝั่งทะเลมณฑลเหลียวหนิงสูงถึง 880 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับปี 2554 ทั้งนี้ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ยอดการขนถ่ายสินค้าท่าเรือทะลุ 100 ล้านตัน

กลุ่มท่าเรือในมณฑลเหลียวหนิงมีฉายาว่าเป็นตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยมีสถิติชี้ให้เห็นว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 85 ขึ้นไปของสินค้าที่ขนส่งทางทะเลและร้อยละ 90 ขึ้นไปของสินค้านำเข้าส่งออกล้วนต้องผ่านท่าเรือชายฝั่งทะเลของมณฑลเหลียวหนิง ปัจจุบัน มณฑลเหลียวหนิงมีโครงสร้างการพัฒนาท่าเรือแบบแยกระดับ โดยใช้ท่าเรือต้าเหลียนและท่าเรือหยิงเข่าเป็นท่าเรือหลัก และใช้ท่าเรือตันตง จิ่นโจว ผันจิ่น และหูหลูเต่าเป็นท่าเรือสำคัญระดับภูมิภาค โดยปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือต้าเหลียนในปี 2555 ทะลุ 8 ล้านทีอียู (TEU: Twenty-foot Equivalent Unit ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 ทำให้ท่าเรือต้าเหลียนกลายเป็นท่าเรือชายฝั่งทะเลที่ขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์มากเป็นอันดับที่ 7 ของจีน และคาดว่าในปี 2556 ปริมาณขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านท่าเรือต่าเหลียนเรือต้าเหลียนจะสามารถบรรลุ 10 ล้านทีอียูขึ้นไป นอกจากนี้ ท่าเรืออื่น ๆ ของมณฑลของมณฑลเหลียวหนิงก็ได้ประสบความสำเร็จในปี 2555 เช่นกัน โดยปริมาณการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเรือหยิงเข่าทะลุ 300 ล้านตัน และปริมาณขนถ่ายสินค้าของท่าเรือตันตงและท่าเรือผันจิ่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีของกรมคมนาคมมณฑลเหลียวหนิงกล่าวว่า ปัจจุบัน มณฑลเหลียวหนิงกำลังผลักดันความร่วมมือระหว่างท่าเรือต้าเหลียนและท่าเรือหยิงเข่า ซึ่งเป็นท่าเรือหลักใหญ่ 2 อันดับแรกของเหลียวหนิง ให้สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมจะสนับสนุนให้ท่าเรือสำคัญระดับภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ จิ่นโจว ตันตง ผันจิ่น และหูหลูเต่าจัดแบ่งภาระหน้าที่ของตัวเองให้จัดเจน เพื่อให้ท่าเรือ 4 แห่งนี้ได้รับความสำเร็จแบบรอบด้าน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน