“ยวี่หลิน-เป๋ยไห่” การรถไฟกว่างซี “ต่อราง” เชื่อมพื้นที่ตอนในกับอ่าวเป่ยปู้

6 Dec 2013

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : กว่างซีพร้อมสนับสนุนปัจจัยการค้าการลงทุน เตรียมเปิดใช้เส้นทางรถไฟสายเมืองยวี่หลินกับท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ เบิกทางให้พื้นที่ตอนใน ออกสู่ทะเล

เมืองยวี่หลิน (Yulin City, 玉林市) เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของกว่างซี มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 4 ของมณฑล (รองจากนครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว และเมืองกุ้ยหลิน)

เมืองแห่งนี้ได้รับการกำหนดบทบาทด้านโลจิสติกส์ในกรอบเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีภายใต้รหัส 4+2[*] และเป็นฐานรองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากทางภาคตะวันออก

อุตสาหกรรมสำคัญของเมืองฯ ได้แก่ อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมการผลิตเครื่้องยนต์ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรรมเครื่องหนังและเครื่องนุ่งห่ม

กระแสโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม และการเคลื่อนย้ายเงินทุนสู่พื้นที่ภาคตะวันตก รวมถึงเมืองยวี่หลินของกว่างซี (ต้นทุนต่ำกว่าภาคตะวันออกของประเทศ) ช่วยให้เมืองแห่งนี้มีระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวภาคการค้าและการลงทุนมีเพิ่มมากขึ้น

จากบริบทข้างต้น ทางการกว่างซีได้บูรณาการระบบขนส่งทางรางทั่วมณฑล รวมถึงเมืองยวี่หลิน

เจ้าหน้าที่สำนักงานการรถไฟนครหนานหนิง (Nanning Railway Bureau, 南宁铁路局) ให้ข้อมูลว่า เมื่อต้นเดือนธันวาคม 56 ที่ผ่านมา กว่างซีประสบความสำเร็จในการบูรณาการโครงข่ายการคมนาคมทางรางเชื่อมเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีได้อีกหนึ่งเส้นทาง คือ เส้นทางระหว่างเมืองยวี่หลิน-เมืองเป๋ยไห่

ตามรายงาน เส้นทางรถไฟดังกล่าวเริ่มงานก่อสร้างเมื่อ 28 ธันวาคม 2552 รวมระยะทาง 131.68 กิโลเมตร เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าระดับหนึ่ง (National First Class Electric Railway, 国家一级电气化铁路) ถูกออกแบบให้วิ่งด้วยความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เส้นทางสายนี้ เริ่มต้นที่สถานียวี่หลิน (สถานีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายหลี-จ้านซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่อำเภอรอบนอกของนครหนานหนิงกับท่าเรือเมืองจ้านเจียงของมณฑลกวางตุ้ง) และสิ้นสุดเส้นทางที่ท่าเรือเที่ยซาน (TieShan Port, 铁山港) ซึ่งเป็นเขตท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมืองเป๋ยไห่

แม้ว่าเส้นทางรถไฟสายยวี่หลิน-ท่าเรือเที่ยซานจะเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วปกติ ทว่า การสร้างเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวมีนัยสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของเมือง เพราะเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลที่สั้นและสะดวกที่สุดอีกสายของกว่างซี รวมถึงพื้ันที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ

ทั้งนี้ คาดหมายว่า การเปิดใช้เส้นทางดังกล่าว นอกจากจะช่วยบูรณาการระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งของกว่างซีแล้ว ยังจะตัวจักรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี และเป็นกลไกกระตุ้นการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างจีนกับอาเซียนได้ในอนาคต

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัส 4+2[*] ภายใต้กรอบเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ประกอบด้วย 4 เมืองหลัก (นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง) และ 2 เมืองโลจิสติกส์ (เมืองยวี่หลิน และเมืองฉงจั่ว)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน