มิติใหม่ของการผ่านพิธีการศุลกากร “Pre-Arrival Processing” ที่ด่านสุยโข่วของกว่างซี

18 Mar 2019

 

ไฮไลท์

  • เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้รับการกำหนดให้เป็น “ประตูสู่อาเซียน” ของจีนในทุกมิติ โดยเฉพาะการเป็นเมืองหน้าด่านการค้า(ทางบก)ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนกับอาเซียน และมีด่านการค้าติดกับประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในจีน
  • ด่านทางบกสุยโข่วเป็นด่านสากลทางบกของเมืองฉงจั่วที่กำลังทวีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในโครงสร้างการค้าของกว่างซีกับต่างประเทศ(เวียดนาม) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์ในการส่งออกสินค้าไปยังจีนได้เพิ่มมากขึ้น
  • ด่านทางบกสุยโข่วเป็นด่านนำร่องของการนำ “กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง” (Pre-Arrival Processing) มาใช้ ก่อนจะขยายผลไปยังด่านตงซิง ด่านโหย่วอี้กวาน และด่านหลงปังในอนาคต

สำนักงานศุลกากรจีนได้นำกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง หรือ Pre-Arrival Processing มาใช้กับสินค้านำเข้าผ่าน “ด่านทางบกสุยโข่ว” ในเมืองฉงจั่วของกว่างซี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าสินค้าสามารถรับสินค้าได้ทันทีที่สินค้ามาถึง และมีแผนที่จะนำไปใช้กับด่านทางบกแห่งอื่นทั่วมณฑล ไม่ว่าจะเป็นด่านตงซิง ด่านโหย่วอี้กวาน และด่านหลงปัง

กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง คือ กระบวนการที่ให้สิทธิกับผู้นำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรที่กำหนด โดยสามารถยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและยื่นชำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) ล่วงหน้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรก่อนที่สินค้าจะผ่านด่านศุลกากรนั้นๆ

กระบวนการดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรให้กับผู้นำเข้า ช่วยย่นเวลาการดำเนินพิธีการศุลกากร ลดต้นทุนการเสียเวลา ลดความแออัดของรถบรรทุกสินค้าบริเวณด่าน ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผ่านด่านของสินค้านำเข้าได้มากขึ้น และช่วยให้ผู้นำเข้าสามารถรับสินค้า(ที่ได้รับการยกเว้นการตรวจ)ได้ทันทีเมื่อสินค้ามาถึง ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้นำเข้ากรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

ด่านทางบกสุยโข่ว (Shuikou Border/水口口岸) ตั้งอยู่ในเมืองฉงจั่ว เป็นด่านสากลทางบกติดกับด่าน Ta Lung จังหวัดกาวบั่ง (Cao Bang) ของเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลกลางได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเพื่อการสัญจรของผู้คนและขนส่งสินค้า และเป็นด่านสากลทางบกที่กำลังทวีความสำคัญมากขึ้นในการค้ากับต่างประเทศ เช่นเดียวกับด่านโหย่วอี้กวานในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด่านทางบกสุยโข่วได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางให้เป็น “ด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ” แห่งที่ 7 ของมณฑล (ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตรวจกักกันโรคสินค้าและรอการตรวจสอบจากรัฐบาลกลางเพื่อเปิดให้มีการนำเข้าได้อย่างเป็นทางการ) และเป็นด่านทางบกที่กำลังมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศ (เวียดนาม) ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์ในทางการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนได้เพิ่มมากขึ้น

 

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2562
รูปประกอบ www. pixabay.com
www.customs.go.th

 

Pre-Arrival Processingกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง,ด่านทางบกสุยโข่วประตูสู่อาเซียน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน