มณฑลกุ้ยโจว “ยืมแรง” ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ พลิกโฉม Land Lock สู่ Land Link

4 Jun 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ของกว่างซีเป็นกุญแจปลดล็อคมณฑลกุ้ยโจวจากการเป็นพื้นที่ปิดไม่ติดทะเล (Land Lock) สู่การเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตก

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท Guangxi Beibu Gulf International Port Group (广西北部湾国际港务集团) และบริษัท Guizhou Panjiang Investment Holding Group (贵州盘江控股集团) ได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธุรกิจการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างกัน

บริษัท Guizhou Panjiang Investment Holding Group เป็นรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ด้านการค้าและโลจิสติกส์สมัยใหม่ของมณฑลกุ้ยโจว เช่นเดียวกับบริษัท Guangxi Beibu Gulf International Port Group ของกว่างซี

หลายฝ่ายมองว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายจะช่วยยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้พื้นที่ทั้งสองได้เป็นอย่างมาก

ข้อตกลงดังกล่าว ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายจะร่วมผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ การพัฒนาระบบคลังสินค้าและท่าเทียบเรือเมืองเป๋ยไห่ (Beihai City, 北海市) การเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางกับท่าเรือทะเลและระบบศุลกากร การรวมสินค้าประเภท Bulk เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์คลังสินค้าและโลจิสติกส์ขนส่ง และการส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือบกของมณฑลกุ้ยโจว

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเร่งพัฒนาการคมนาคมเพื่อผลักดันความร่วมมือในภูมิภาค ที่รัฐบาลมณฑลทั้งสองได้ร่วมกันลงนามไปเมื่อ 27 เม.ย.57 ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวระบุการพัฒนาท่าเรือ(ทะเล)เป๋ยไห่กับท่าเรือ(บก)กุ้ยหยาง และการสร้าง นิคมโลจิสติกส์เลียบชายฝั่งทะเลมณฑลกุ้ยโจว ในเมืองเป๋ยไห่ของกว่างซี

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมืองเป๋ยไห่ เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี เป็นที่ตั้ง เขตแปรรูปเพื่อการส่งออกเมืองเป๋ยไห่ และได้รับวางตำแหน่งเป็น ซิลลิคอน วัลเล่ย์แห่งอ่าวเป่ยปู้ (ฐานอุตสาหกรรมไอทีและอิเล็กทรอนิกส์)

นอกจากนี้ เมืองเป๋ยไห่ยังเป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (ฐานการผลิตของ Sinopec) และอุตสาหกรรมวัสดุใหม่ และเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของจีน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน