ฝูเจี้ยนเร่งพัฒนาการขนส่งระหว่างช่องแคบไต้หวัน

26 Aug 2014

รัฐบาลฝูเจี้ยนได้ออกร่างแผนงานส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับไต้หวัน

ร่างดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างท่าเรือต่างๆ ในมณฑลฝูเจี้ยนให้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างช่องแคบไต้หวันภายในปี ค.ศ. 2018

ตามที่ระบุในร่าง ฝูเจี้ยนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการพัฒนาขนส่งผู้โดยสารแบบ RO/RO (“Roll on Roll off" คือเรือที่ใช้การขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารด้วยการนำรถผู้โดยสารและรถบรรทุกสินค้าขึ้นมาบนเรือ) โดยจะเปิดสายการขนส่งผู้โดยสารความเร็วสูงแบบ RO/RO ใหม่ระหว่าง เซี่ยเหมินและไต้หวัน

ขณะที่ฝูเจี้ยนมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงของระยะเวลาเดินเรือในเส้นทางระหว่างเกาะผิงถานและไต้หวันนั้น เมืองอื่น ๆ ในมณฑลฝูเจี้ยน เช่น เมืองผู่เถียน เมืองเฉวียนโจว เมืองจางโจว และเมืองหนิงเต๋อ ต่างก็เริ่มที่จะดำเนินการก่อสร้างท่าเรือที่ทันสมัย ​​เพื่อตอบ สนองความต้องการของการขนส่งระหว่างช่องแคบไต้หวันด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ฝูเจี้ยนจะยกระดับการให้บริการ "Mini Three Links" และจะเพิ่มเส้นทางเดินเรือโดยสารตอนกลางคืนระหว่างเมืองเซี่ยเหมินในมณฑลฝูเจี้ยนและเมืองจินเหมินในไต้หวันให้มากขึ้น รวมทั้งจะทำการเปิดเส้นทางโดยสารอีก 2 สาย ระหว่างเมืองฮวางฉี เมืองมัตซุ และเมืองตงชาน – เมืองเผิงหู อีกด้วย

ธุรกิจการขนส่งทางทะเลในเขตพื้นที่นำร่องครบวงจรผิงถานจะถูกนำไปขยายใช้ทั้งมณฑลฝูเจี้ยน

นอกจากนี้ นโยบายชักจูงใจส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างช่องแคบในอุตสาหกรรม

โลจิสติกส์ลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) ได้ถูกบรรจุไว้ในร่างแผนงานข้างต้นด้วย รวมไปถึงการสร้างฐานข้อมูลสาธารณะของโลจิสติกส์ลูกโซ่ความเย็นและแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ขึ้นอีกด้วย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน