ปี 2555 ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของจีนแตะ 9.4 ล้านล้านหยวน

1 Mar 2013

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 56 คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสมาคมโลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งชาติจีน ได้ร่วมกันประกาศ “แถลงการณ์การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์จีนประจำปี 2555” โดยรายงานชี้ว่า ปี 2555 จีนมีค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์สูงถึง 9.4 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 อย่างไรก็ดี อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปี 2554

สถิติชี้ว่า เนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และปริมาณการขนส่งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 ขณะที่ดอกเบี้ยสินค้าคงคลังปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 หากคำนวณโดยวัดจากมูลค่าสินค้า ปี 2555 จีนมีมูลค่าสินค้าโลจิสติกส์ถึง 177 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า E-commerce ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกของจีน โดยสถิติชี้ว่า ยอดการค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของจีนสูงถึง 7 ล้านล้านหยวนในปีที่ผ่านมา ส่วนการซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นมีมูลค่ามากกว่า 1.2 ล้านล้านหยวน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ33.8 และร้อยละ 5.8 ของยอดค้าปลีกของสินค้าบริโภคของจีน ตามลำดับ และได้ผลักดันให้โลจิสติกส์ เช่น การส่งสินค้าทางไปรษณีย์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2555 มีการการส่งทางไปรษณีย์ถึง 5,700 ชิ้น เติบโตร้อยละ 55

จากการสำรวจ บริษัทโลจิสติกส์ต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 55 รายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทโลจิสติกส์หลักๆในจีนมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 ขณะที่ต้นทุนของธุรกิจหลักมีการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.6 อันเป็นผลจากต้นทุนค่าแรงในปี 2555 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 – 20 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น 3 เท่าของปี 2543 และค่าผ่านทางคิดเป็น 1 ใน 3 ของต้นทุนการขนส่ง จึงทำให้บริษัทโลจิสติกส์มีกำไรจากธุรกิจหลักเพียงร้อยละ 3.7

นอกจากนี้ ปี 2555 ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของจีนมีสัดส่วนร้อยละ 18 ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขณะที่อัตราส่วนดังกล่าวในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ที่เพียงร้อยละ 8 – 10 ซึ่งแสดงว่าต้นทุนทางโลจิสติกส์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่าประสิทธิภาพของบริษัทโลจิสติกส์ของจีนจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ แต่ต้นทุนในการดำเนินงานอาจยังอยู่ในระดับสูงต่อไป

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน