นรม. จีน ผลักดันแผนขุดอุโมงค์ลอดอ่าวโปไห่ เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมณฑลซานตงกับมณฑลตอนเหนือของจีน

12 Mar 2015

      ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติที่ผ่านมา นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีนได้กล่าวสนับสนุนแผนการจัดสร้างอุโมงค์ข้ามอ่าวโปไห่ เชื่อมระหว่างมณฑลซานตงกับมณฑลเหลียวหนิง เพื่อ เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางตอนเหนือของจีน โดยขุดอุโมงค์ลอดใต้ทะเลและสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเมืองเผิงไหลของมณฑลซานตงกับเมืองหลูชุนของมณฑลเหลียวหนิง

       นรม.หลี่เห็นว่า การสร้างอุโมงค์เชื่อมเส้นทางดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งยวดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาคอขวดของการคมนาคมทางตอนเหนือของภูมิภาค โดยจะเชื่อมโยงการขนส่งของเมืองอุตสาหกรรมทางตอนเหนือรอบอ่าวโปไห่ของจีน และย่นเวลาการเดินทางระหว่างรอบอ่าวโปไห่ลงได้จาก 6 ชั่วโมงเหลือเพียง 40 นาที พื้นที่รอบอ่าวโปไห่เป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจีนครอบคลุมพื้นที่ 150 เมือง ซึ่งมีประชากร 300 ล้านคน แผนการจัดสร้างอุโมงค์ลอดอ่าวโปไห่ ซึ่งจะมีความยาว 83 กิโลเมตร หรือเท่ากับความยาวสองเท่าของอุโมงค์ลอดช่องแคบอังกฤษ จะใช้งบประมาณดำเนินการ 300 พันล้านหยวน หรือ 48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อุโมงค์แห่งนี้เมื่อเชื่อมโยงเข้ากับเส้นทางคมนาคมทางรถไฟในปัจจุบันจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง 11 มณฑลทางตอนเหนือตามความยาวเส้นทางรวม 5,700 กม. นับเป็นโครงข่ายการคมนาคมที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบ

      ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมณฑซานตงมีการพัฒนาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับสามของจีน อย่างไรก็ดี การพัฒนาของมณฑลยังคงกระจุกอยู่บริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออก ในขณะที่การพัฒนาพื้นที่ตอนในของมณฑลในภาคตะวันตกหรือพื้นที่รอบแม่น้ำแยงซียังคงพัฒนาไม่ทันกับพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นปัญหาที่สะท้อนภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน