นครหนานหนิงจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินรวม 599.4 กิโลเมตร

22 Dec 2020

ไฮไลท์

  • นครหนานหนิงเผยแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรถไฟฟ้ารางเบาในพื้นที่ตัวเมืองนครหนานหนิง (ระหว่างปี 2563-2578) ซึ่งนครหนานหนิงจะมีรถไฟฟ้ารวม 13 สาย จากแผนเดิม 8 สาย เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมือง และสนับสนุนการเป็น “เขตมหานคร” (Metroplex Area) ของนครหนานหนิง
  • ปัจจุบัน นครหนานหนิงมีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เปิดให้บริการแล้ว จำนวน 4 สาย รวมระยะทาง 108.2 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 87 สถานี ในจำนวนนี้ เป็นสถานีเปลี่ยนสาย 9 สถานี และในปี 2564 จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 1 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 5 มีระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินไร้คนขับสายแรกของเมือง
  • หลายปีมานี้ นครหนานหนิงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมือง โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และช่วยดึงดูดวิสาหกิจชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากให้ทยอยเข้ามาลงทุนจัดตั้งกิจการในนครหนานหนิงในปัจจุบัน

 

กระแส Talk of the Town ในนครหนานหนิงช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคงไม่มีเรื่องไหนที่น่าสนใจไปกว่าแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรถไฟฟ้ารางเบาในพื้นที่ตัวเมืองนครหนานหนิง (ระหว่างปี 2563-2578) ที่นครหนานหนิงจะมีรถไฟฟ้ารวม 13 สาย (จากแผนเดิม 8 สาย) เพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่เมือง และสนับสนุนการเป็น “เขตมหานคร” (Metroplex Area) ของนครหนานหนิง

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 นครหนานหนิงได้ประกาศแผนการพัฒนาระบบคมนาคมทางราง รอบที่ 3 (ระหว่างปี 2564-2569) โดยแผนดังกล่าวระบุถึงการพัฒนาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีอยู่ 5 สาย และการก่อสร้างรถไฟฟ้าใหม่อีก 3 สาย รวมระยะทาง 177.6 กิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่แนวรถไฟฟ้าเกิดความผันผวนมากพอสมควร เนื่องจากเส้นทางของรถไฟฟ้าในแผนดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนจากแผนงานฉบับก่อนหน้า

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 มีการเผยแพร่รายละเอียดของแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าในนครหนานหนิงฉบับใหม่บนเว็บไซต์ของสำนักทรัพยากรธรรมชาตินครหนานหนิง ระบุว่า ระบบรถไฟฟ้ารางเบาของนครหนานหนิงจะมีทั้งหมด 13 สาย ประกอบด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินในตัวเมือง 8 สาย รถไฟฟ้าวงแหวนรอบเมือง 1 สาย และรถไฟฟ้าด่วนเชื่อมชานเมือง (Express Line) อีก 4 สาย รวมระยะทาง 599.4 กิโลเมตร

ปัจจุบัน นครหนานหนิงมีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เปิดให้บริการแล้ว จำนวน 4 สาย รวมระยะทาง 108.2 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 87 สถานี ในจำนวนนี้ เป็นสถานีเปลี่ยนสาย 9 สถานี และในปี 2564 จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก 1 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 5 มีระยะทาง 20.2 กิโลเมตร 16 สถานี วิ่งให้บริการระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ของนครหนานหนิง ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินไร้คนขับสายแรกของนครหนานหนิง

รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นทางเลือกหลักของการเดินทางในนครหนานหนิง เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทาง ตรงต่อเวลา วิ่งผ่านจุด/สถานที่สำคัญ มีค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยา (ตั้งแต่ 2-6 หยวน) ทันสมัย สามารถเลือกชำระค่าเดินทางได้หลายวิธี ทั้งบัตรโดยสารทั่วไป (บัตรเติมเงินและตู้แลกเหรียญโดยสาร) การสแกนใบหน้าและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินจึงเป็นทางเลือกหลักของชาวหนานหนิง ในหนังสือ Blue Book เรื่องการพัฒนาพื้นที่ใต้ดินของเมืองในประเทศจีน ประจำปี 2562 ระบุว่า ปริมาณผู้โดยสารต่อวันของรถไฟฟ้าใต้ดินนครหนานหนิงมีความหนาแน่นมากเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศจีน แซงหน้าเมืองใหญ่อย่างนครอู่ฮั่น นครหนานจิง นครฉางซา และนครฉงชิ่ง โดยมีปริมาณผู้โดยสารสะสมมากกว่า 649 ล้านคน/ครั้ง ปริมาณผู้โดยสารต่อวันเฉลี่ย 5.1 แสนคน/ครั้ง (เคยทำสถิติสูงสุด 1.16 ล้านคนครั้งต่อวัน) การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินมีสัดส่วนมากกว่า 40% ของการใช้ระบบขนส่งมวลชนทั้งหมด

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลายปีมานี้ การพัฒนาเมืองในภาคตะวันตกของจีนเป็นประเด็นที่สังคมจีนให้ความสนใจอย่างมาก โดยยุทธศาสตร์ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BRI) เป็นเครื่องมือนำร่องในการส่งเสริมการผงาดขึ้นของภาคตะวันตกจีน สำหรับ “นครหนานหนิง” เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ก็เป็นเมืองน้องใหม่ที่ได้รับการจับตามองมากเช่นกัน ความสำคัญในฐานะ Gateway to ASEAN ของจีนในทุกมิติ ทำให้นครหนานหนิงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ทั้งในแง่นโยบายและงบประมาณ

หลายปีที่ผ่านมา นครหนานหนิงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมือง โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เขตเมือง (การก่อสร้างเขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง) และโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางถนน รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าใต้ดิน และสนามบิน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และช่วยดึงดูดวิสาหกิจชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากให้ทยอยเข้าลงทุนจัดตั้งกิจการในนครหนานหนิงในปัจจุบัน

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา  เว็บไซต์
www.gxtv.cn  (广西人民广播电台资讯) วันที่ 17 ธันวาคม 2563
ภาพประกอบ www.sohu.com / www.freepik.com

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน