ท่าอากาศยานฉางซาประกาศแผนพัฒนาสู่การเป็น “ฮับ” ของภูมิภาคในอนาคต

24 Dec 2019

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 บริษัทท่าอากาศยานหูหนานเปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนจีนได้อนุมัติแผนพัฒนาท่าอากาศยานานาชาติฉางซา หวงฮัว ประกอบด้วย แผนระยะสั้น 10 ปี และแผนระยะยาว 30 ปี เพื่อให้ท่าอากาศยานฉางซาเป็น “ฮับ” (hub) ระดับภูมิภาคที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมหลากหลายรูปแบบทั้งรถไฟใต้ดิน รถไฟความเร็วสูง รถไฟแม็กเลฟ และรถไฟระหว่างเมือง

ทั้งนี้ แผนพัฒนาดังกล่าวให้ความสำคัญกับหลักการ “ปลอดภัย สีเขียว อัจฉริยะ และให้ความสำคัญกับประชาชน” (safe, green, intelligent, and people-orientated) โดยแผนพัฒนาตั้งเป้าหมายให้ภายในปี 2573 ท่าอากาศยานฉางซาสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านคน การขนส่งสินค้า 600,000 ตัน และเที่ยวบินจำนวน 456,000 เที่ยว และภายในปี 2593 สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 90 ล้านคน การขนส่งสินค้า 15 ล้านตัน และเที่ยวบินจำนวน 615,000 เที่ยว ในด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน จะมีการสร้างทางวิ่งขึ้น-ลงอากาศยาน (รันเวย์) เพิ่มจนครบ 4 ทาง หลุมจอดอากาศยาน 431 หลุมจอด และอาคารพักรอผู้โดยสารจำนวน 4 อาคาร รวมทั้งการสร้างระบบเชื่อมต่อกับการคมนาคมอื่น ๆ ทั้งรถไฟใต้ดิน รถไฟความเร็วสูง รถไฟแม็กเลฟ และรถไฟระหว่างเมือง

http://www.enghunan.gov.cn/News/Localnews/201912/t20191224_5498761.html

หูหนาน คมนาคม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน