ท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วขนส่งสินค้าทางรถไฟเพิ่มขึ้น 209% ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566

11 Oct 2023

ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 ท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่ว (Huaihua Land Port) ในมณฑลหูหนานได้ขนส่งสินค้าด้วยรถไฟรวม 272 ขบวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 209 แบ่งเป็นการขนส่ง “รถไฟ+ทะเล” 233 ขบวน รถไฟจีน-ลาว 29 ขบวน และรถไฟจีน-เวียดนาม 10 ขบวน รวมขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐาน 20 ฟุต จำนวน 13,610 ตู้ มีปริมาณทั้งสิ้น 382,000 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 1,340 ล้านหยวน

ท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วถือเป็นศูนย์รวมการขนส่งสินค้าและช่องทางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่สำคัญของมณฑลหูหนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างมณฑลหูหนานกับอาเซียน ปัจจุบัน เปิดให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟแบบมีตารางกำหนดเวลาเดินรถที่แน่นอนข้ามประเทศไปยังลาวและเวียดนาม รวมถึงเส้นทางการค้าเพื่อเปิดสู่ภายนอกด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เช่น การขนส่งสินค้าด้วย “รถไฟ+ทะเล” จากเมืองหวยฮั่วผ่านท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ของเขตฯ กว่างซี และ ท่าเรือจ้างเจียงและท่าเรือหนานซาของมณฑลกวางตุ้ง จึงส่งผลให้สินค้าสำคัญของมณฑลหูหนานและอาเซียน เช่น กระเป๋า แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ และวัสดุเหล็ก มีสัดส่วนของการขนส่งระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2566 เมืองหวยฮั่วได้ขยายความเชื่อมโยงกับเมืองต่าง ๆ ของมณฑลหูหนานเพิ่มขึ้น และอาศัยท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วเป็นแหล่งรวบรวมสินค้า เช่น แอมโมเนียมซัลเฟตและโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์จากเมืองเยว่หยาง วัสดุเหล็กของเมืองเซียงถาน เครื่องสีข้าวของเมืองโหลวตี่ รถยนต์มือสองและเคมีภัณฑ์ของเมืองจูโจว เพื่อกระจายต่อไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น ลาว เวียดนาม และกานา ขณะเดียวกัน เมืองหวยฮั่วยังได้ลงนามข้อตกลงการขนส่งระหว่างประเทศกับตัวแทน 26 บริษัท เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีศักยภาพด้านการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันทางการตลาด

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1776256069325065463&wfr=spider&for=pc

หูหนาน ขนส่ง รถไฟ

kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน