ซีอานเปิดตัวองค์กรรับรองและตรวจสอบวัตถุอันตรายสำหรับขนส่งทางอากาศ แห่งแรกในจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

19 Jul 2019

ซีอานเปิดตัวองค์กรรับรองและตรวจสอบวัตถุอันตรายสำหรับขนส่งทางอากาศ แห่งแรกในจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

ศูนย์วิจัยเคมีและทดสอบวัตถุอันตรายนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Center) ร่วมกับกลุ่มสนามบินจีนตะวันตก (Western Airport Group) และ บ. Anda Shun (ADS) International Logistics จัดตั้งศูนย์รับรองและตรวจสอบวัตถุอันตรายสำหรับขนส่งทางอากาศ ณ สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยางเป็นแห่งแรกในภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

ปัจจุบัน การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศของนครซีอานจะต้องส่งไปตรวจเพื่อได้รับการรับรองจากหน่วยงานในกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ หรือนครกว่างโจว ทำให้มีต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น ส่งผลให้วิสาหกิจผู้ผลิตท้องถิ่นแข่งขันในตลาดการขนส่งสินค้าได้ลำบาก

ตามระเบียบข้อบังคับด้านการขนส่งสินค้าของกรมการบินพลเรือนแห่งชาติ ระบุว่า สินค้าอันตรายที่ต้องขอรับใบรับรองเพื่อการขนส่งทางอากาศยานฉบับปี 2562 มีมากถึง 3,468 รายการ โดยจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสินค้าอันตรายที่พบได้ทั่วไปจากการขนส่งทางอากาศยาน สามารถดำเนินการได้ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดการจัดเรียงลำดับหมายเลขและลำดับตามมาตรฐาน UN number มีจำนวน 3,185 รายการ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสินค้าอันตรายต้องห้ามจากการขนส่งทางอากาศยานทั่วไป แต่สามารถขอรับใบอนุญาตเพื่อทำการขนส่งทางอากาศยานเป็นรายครั้งได้ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มวัตถุที่ก่อให้เกิดความร้อนจากแบตเตอรี่ และกลุ่มสารเคมีที่เป็นกรดรวมไปถึงถ่านโค้กและสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ โดยไม่มีรหัสหมายเลข UN number

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสินค้าอันตรายที่ห้ามทำการขนส่งทางอากาศยานทั่วไปไม่ว่ากรณีใดๆ จำนวน 281 รายการ ไม่มีรหัสหมายเลข UN number โดยจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อวัตถุหรือสินค้าในการจัดอันดับรายการแทน

ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเริ่มให้บริการตรวจสอบและรับรองวัตถุอันตราย โดยลูกค้าสามารถนำส่งตัวอย่างสินค้าให้แก่ศูนย์ฯ โดยมีค่าบริการต่อการตรวจสอบและออกใบรับรองเบื้องต้น ดังนี้

ส่งตัวอย่างสินค้า 2 วันทำการ ราคา 500 หยวน รับสินค้าและใบรับรอง
1 วันทำการ ราคา 600 หยวน
ภายใน  6-24 ชั่วโมง ราคา 700 หยวน

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังสามารถให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าโดยตรงหรือผ่านการมอบอำนาจผ่านช่องทางออนไลน์ www.wt.ghs.cn/webentrust/login.aspx ได้อีกด้วย ทำให้การรับรองเอกสารสะดวกรวดเร็ว การขนส่งสินค้าทางอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/201901/t20190108_193975.html
  2. http://www.xashangwang.com/html/2019/shizhengyaowen_0716/128320.html
  3. ตารางรายการวัตถุอันตรายสำหรับขนส่งทางอากาศ ประจำปี 2562 ออกโดยกรมการบินพลเรือนแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากการขนส่งวัตถุอันตรายข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรมการบินพลเรือนแห่งชาติยังได้ระบุวัตถุอันตราย 9 ประเภทที่ห้ามมิให้ผู้โดยสารหรือกลุ่มผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยาน ได้แก่ (1) วัตถุระเบิดและอาจก่อให้เกิดการระเบิด (2) ก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ (3) ของเหลวไวไฟ (4) วัสดุของแข็งที่ไวไฟและวัสดุของแข็งที่ปล่อยก๊าซไวไฟ (5) สารอนุมูลอิสระและอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (6) สารพิษและสารที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ (7) สารกัมมันตภาพรังสี (8) สารกัดกร่อน (9) วัตถุแม่เหล็ก และสารอันตรายเบ็ดเตล็ดที่อาจเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน