ช่วง 7 เดือนแรกการค้าสินค้านำเข้า-ส่งออกของมณฑลเสฉวนมีมูลค่าเกินกว่า 5 แสนล้านหยวน

22 Sep 2023

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 กรมศุลกากรนครเฉิงตู เปิดเผยว่าช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ มูลค่ารวมสินค้านำเข้า-ส่งออกของมณฑลเสฉวน มีจำนวน 532,100 ล้านหยวน สูงเป็นอันดับที่ 8 ของจีนทั้งประเทศ โดยมีมูลค่าการส่งออก 341,920 ล้านหยวน หรือราว 1.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

พลังการนำเข้า-ส่งออกของบริษัทเอกชนมณฑลเสฉวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลตัวเลขกรมศุลกากร นครเฉิงตูเปิดเผยว่า ช่วง 7 เดือนแรกในปีนี้ มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกของบริษัทเอกชนมณฑลเสฉวนอยู่ที่ 248,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 46.6 ของมูลค่าการนำเข้า- ส่งออกทั้งหมดของมณฑลเสฉวน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และในช่วงเวลาเดียวกัน การนำเข้า-ส่งออกของ การค้าขายทั่วไปมณฑลเสฉวนมีมูลค่าอยู่ที่ 220,340 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 41.4 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

การค้าระหว่างประเทศของมณฑลเสฉวนมีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้น ช่วงเวลาดังกล่าว มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกของ เขตปลอดภาษีเฉิงตูไฮเทคโซนอยู่ที่ 219,750 ล้านหยวน และยังคงครองอันดับหนึ่งในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 41.3 ของมูลค่ารวมการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศทั้งหมดของมณฑลเสฉวน และในช่วงเวลาเดียวกันการนำเข้า-ส่งออกของเขตปลอดภาษีต่างๆ ในมณฑลเสฉวนก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ได้แก่ (1) เขตปลอดภาษีสถานีขนส่งทางราง เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.1 (2) เขตปลอดภาษีอี๋ปิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.1 (3) เขตปลอดภาษีหลูโจว เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 (4) เขตปลอดภาษีเหมียนหยาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.4

ในเวลาเดียวกัน การค้าขายต่างๆ ของมณฑลเสฉวนใช้ประโยชน์จากรถไฟสายจีน-ยุโรปและระเบียงการค้าเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตกอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังกระชับความร่วมมือด้านการค้ากับทางตะวันตกและ ทางใต้ของจีน รวมถึงประเทศในแถบพื้นที่ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เป็นอย่างดี

ในปีที่ผ่านมา มณฑลเสฉวนยังได้เร่งการบ่มเพาะพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลระบุว่า ช่วง 7 เดือนแรกในปีนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 รายการของมณฑลเสฉวน ได้แก่ (1) รถยนต์ไฟฟ้า (2) เเบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (3) แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 9.87 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ฯ ดังกล่าวได้ผลักดันให้มณฑลเสฉวนมีการนำเข้าเเร่ลิเธียม มูลค่ากว่า 25,780 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 194.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และครองอันดับหนึ่งของประเทศจีนอีกด้วย

ที่มาข้อมูล :

1. เว็บไซต์ sichuan.scol.com.cn (เข้าถึงเมื่อ 16 สิงหาคม 2566)

https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202308/58953304.html

Chengdu_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน