ช่วงสองเดือนแรกปี 67 ท่าบกนานาชาติหวยฮั่วขนส่งสินค้าผ่านรถไฟจีน-ลาวเพิ่มขึ้นกว่า 300%

2 Apr 2024

ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 ท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วของมณฑลหูหนานได้ขนส่งสินค้าด้วยรถไฟรวม 90 ขบวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 41 ในจำนวนนี้ เป็นการขนส่งสินค้าด้วยขบวนรถไฟจีน-ลาว 46 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 360 รวมจำนวน 72 ตู้ TEU รวมปริมาณสินค้า 1,823 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.73 ล้านหยวน

หลังจากท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน 2564 ก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังเพื่อให้มณฑลหูหนานบรรลุเป้าหมายการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟ 2 ประการ ได้แก่ (1) ตลอดปี 2567 มณฑลหูหนานจะสามารถขนส่งสินค้าด้วยรถไฟมากกว่า 800 ขบวน และ (2) ภายในปี 2569 สามารถขนส่งสินค้าด้วยรถไฟมากกว่า 1,000 ขบวน โดยมีปริมาณสินค้าเข้า-ออกรวมกว่า 10 ล้านตัน รวมมูลค่าสินค้ามากกว่า 100,000 ล้านหยวน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับอีกสองมณฑลที่อยู่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ มณฑลหูเป่ย และมณฑลเจียงซี เพื่อร่วมกันพัฒนาโลจิสติกส์ตามแนวเส้นทางเขตเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซีซึ่งเป็นไปตามนโยบายของจีน

ท่าบกนานาชาติเมืองหวยฮั่วถือเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของมณฑลหูหนาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาท่าบกนานาชาติแห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับแนวหน้าในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน รวมถึงเป็นฮับการขนส่งและกระจายสินค้าที่สำคัญระหว่างจีนตอนในกับอาเซียนผ่านเส้นทางระเบียงการค้านานาชาติบก-ทะเลสายใหม่ (เขตฯ กว่างซี) ท่าเรือในมณฑลกวางตุ้ง และด่านโม่ฮานของมณฑลยูนนาน 

ที่มา: https://finance.eastmoney.com/a/202402292998398135.html

kunming_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน