จีนเตรียมร่างกฎหมายการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของธุรกิจจีน

20 Jun 2013

ในช่วงเวลา 10 ปีมานี้ การลงทุนและการควบรวมธุรกิจของบริษัทจีนในต่างประเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกรรมในต่างประเทศของบริษัทจีนพัฒนาอย่างเป็นระบบและปกป้องสิทธิประโยชน์ของธุรกิจจีนที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมาธิการการพัฒนาและการปฎิรูปแห่งชาติจีน กำลังพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนที่ต่างประเทศ

นายเฉิน ยุ่นยู๋น รองผู้ว่ากรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีนได้แนะนำสภาพการประกอบธุรกรรมในต่างประเทศของบริษัทจีนในช่วงหลายปีมานี้ ในปี 2555 การลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจีนมียอดรวมทั้งสิ้นกว่า 77,200 ล้านดอลลาร์สรอ. เพิ่มขึ้น 28 เท่าเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 40 ต่อปี ภายในสิ้นปี 2555 มูลค่าการลงทุนสะสมที่ต่างประเทศของจีนเท่ากับ 434,600 ล้านดอลลาร์สรอ. บริษัทจีนที่ลงทุนในต่างประเทศมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 23,000 แห่งที่มีหลักทรัพย์ที่ต่างประเทศกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.นอกจากนี้ ในปี 2555 ยอดรวมของมูลค่าตามสัญญาที่เซ็นใหม่ของโครงการการก่อสร้างที่ต่างประเทศของบริษัทจีนเท่ากับ 156,500 ล้านดอลลาร์สรอ. โดยสร้างรายได้ทั้งสิ้นกว่า 116,600 ล้านดอลลาร์สรอ. ภายในสิ้นปี 2555 มูลค่าสะสมตามสัญญาของโครงการการก่อสร้างที่ต่างประเทศของบริษัทจีนเท่ากับ 998,100 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยสร้างรายได้สะสมทั้งสิ้น 660,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.

จีนกำลังดำเนินยุทธศาสตร์ “Going out” โดยมีประเด็นหลักคือการขยายการลงทุนที่ต่างประเทศของบริษัทจีน เพราะแม้ว่าการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทจีนนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังครองสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับของประเทศอื่น ๆ โดยภายในปี 2555 มูลค่าสะสมการลงทุนที่ต่างประเทศของบริษัทจีนครองอันดับที่ 13 ของโลก ดังนั้น รัฐบาลจีนเห็นว่าจีนยังมีศักยภาพสูงในการส่งเสริมการลงทุนที่ต่างประเทศของบริษัทจีน นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้เล็งเห็นผลประโยชน์ของธุรกรรมการควบรวมธุรกิจของบริษัทจีน ซึ่งไม่เพียงช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและยกระดับเทคโนโลยีของบริษัทจีน หากยังมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรของบริษัทจีนอีกด้วย

ธุรกรรมการควบรวมธุรกิจในต่างประเทศของจีนได้ประสบอุปสรรคในหลายประการ อาทิ การปกป้องการค้าของประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บางประเทศมีข้อจำกัดห้ามธุรกรรมการควบรวมธุรกิจของบริษัทจีนมากขึ้น โครงการการลงทุนของบริษัทจีนจำนวนมากอยู่ที่ประเทศที่ขาดความมั่นคงทางการเมือง ดังนั้น การลงทุนของบริษัทจีนมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัทจีนที่ลงทุนหรือประกอบธุรกรรมการควบรวมธุรกิจที่ต่างประเทศ จีนกำลังพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนที่ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากมีความคืบหน้าอย่างไง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจจีนไทยในจีนจะรายงานต่อในโอกาสแรกค่ะ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน