จริงหรือมั่ว?? ชาวกว่างซีเตรียมสัมผัสประสบการณ์ “รถไฟความเร็วสูง”ปีนี้

12 Jul 2013

เว็บไซต์ข่าวจีน-นครหนานหนิง : ปีนี้ กว่างซีพร้อมเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง 7 เส้นทาง รวมระยะทาง 1,081 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 5 ของเส้นทางที่เปิดให้บริการใหม่ในปีนี้ของทั้งประเทศ ข้อมูลจากกรมการรถไฟนครหนานหนิง (Nanning Railway Bureau, 南宁铁路局)

ปัจจุบัน เส้นทางรถไฟความเร็วสูงหลายเส้นทางในกว่างซีกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบและทดลองเดินรถ เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการให้บริการแก่ประชาชน และอีกหลายเส้นทางอยู่ระหว่างเร่งงานก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

หลังเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการจะเป็นการปิดหน้าประวัติศาสตร์มณฑลที่ไม่มีรถไฟความเร็วสูง พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นเขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อย (Autonomous Region) แห่งแรกที่มีรถไฟความเร็วสูง

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปีนี้ ได้แก่

(1) เส้นทางเมืองเหิงหยาง (เมืองใหญ่อันดับ 2 ของมณฑลหูหนาน) เมืองหลิ่วโจว เฉพาะช่วงระหว่างเมืองหย่งโจว (ของมณฑลหูหนาน) ผ่านเข้าสู่เมืองกุ้ยหลิน-เมืองหลิ่วโจว ระยะทาง 497.9 กิโลเมตร เป็นระบบรางคู่ ถูกออกแบบให้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดเปิดให้บริการภายในเดือน พ.ย.56

(2) เส้นทางเมืองหลิ่วโจว-นครหนานหนิง ระยะทาง 192.7 กิโลเมตร เป็นระบบรางคู่ วิ่งด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเหลือเพียง 1 ชั่วโมง (รถยนต์ 2 ชั่วโมงกว่า) คาดเปิดให้บริการเดือน พ.ย.56

(3) เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล 3 เส้นทาง เป็นระบบรางคู่ วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดเปิดให้บริการภายในเดือน ส.ค.56ได้แก่

นครหนานหนิง-เมืองชินโจว ระยะทาง 99.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 25 นาที

เมืองชินโจว-เมืองฝางเฉิงก่าง ระยะทาง 99.5 กิโลเมตร ช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที


เมืองชินโจว-เมืองเป๋ยไห่ ระยะทาง 62.6 กิโลเมตร ช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที

(4) เส้นทางนครหนานหนิง-นครกว่างโจว เป็นระบบรางคู่ วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะเส้นทางในเขตฯ กว่างซีจ้วง 2 ช่วง คือ  นครหนานหนิง-ตำบลหลีถาง (อำเภอปินหยางของนครหนานหนิง) และตำบลหลีถาง-เมืองอู๋โจว คาดเปิดให้บริการเดือน พ.ย.56

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายใต้แผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ระหว่างปี 2554-2558) กรมการรถไฟนครหนานหนิงตั้งเป้าขยายเส้นทางให้บริการรวมระยะทาง 5,700 กิโลเมตร ในจำนวนนี้ เป็นระบบรางคู่ 2,450 กิโลเมตร และระบบรางไฟฟ้า 3,580 กิโลเมตร และเป็นเส้นทางรถไฟที่่วิ่งด้วยความเร็วมากกว่า 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 1,800 กิโลเมตร

ปี 55 ที่ผ่านมา กว่างซีทุ่มงบประมาณลงทุนด้านการรถไฟไปทั้งสิ้น 35,800 ล้านหยวน มูลค่าการลงทุนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของมณฑลทางภาคตะวันตก

ณ สิ้นปี 55 กรมการรถไฟนครหนานหนิงมีเส้นทางให้บริการรวม 4,131.4 กิโลเมตร แบ่งเป็นเส้นทางในกว่างซี 3,540.8 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของเส้นทางให้บริการทั้งหมดของกรมฯ เป็นระบบรางคู่ 908 กิโลเมตร และระบบรางไฟฟ้า 929 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน