กุ้ยโจวได้รับเงินกู้จาก EIB ยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งในแม่น้ำอูเจียง

5 Mar 2021

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมคมนาคมและการขนส่งมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเดินเรือขนาด 1,000 ตันของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำซาถัวบนแม่น้ำอูเจียงสายที่สอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป (European Investment Bank: EIB) จำนวน 300 ล้านยูโร นับเป็นโครงการขนส่งทางน้ำภายในประเทศของจีนโครงการแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจีนได้อนุมัติการดำเนินโครงการปรับปรุงขีดความสามารถด้านการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำอูเจียงของมณฑลกุ้ยโจว นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรปยังรวมโครงการดังกล่าวไว้ในแผนงานปีงบประมาณ 2563-2565 ของธนาคารฯ อีกด้วย โดยมณฑลกุ้ยโจวจะใช้เงินกู้ส่วนใหญ่ที่ได้รับจาก EIB ก่อสร้างประตูเรือสัญจร อุโมงค์นำทาง รวมถึงลิฟท์เรือ

แม่น้ำอูเจียงนับเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกุ้ยโจวที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำแยงซีตอนบน โดยโครงการข้างต้นจะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการเดินเรือในลุ่มแม่น้ำอูเจียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของสภาพการขนส่งทางน้ำและต้นทุนการขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำอูเจียงกับการขนส่งทางรางและทางถนน ที่สำคัญ ยังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทผ่านการยกระดับระบบการขนส่งที่สะดวกและมีต้นทุนไม่สูง
ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตชนบทอีกด้วย

ที่มา: http://www.gz.xinhuanet.com/2021-02/24/c_1127131854.htm

กุ้ยโจว อูเจียง ทางน้ำ ขนส่ง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน