กว่างโจวเร่งพัฒนาตนเองเป็นฮับโลจิสติกส์โลก

1 Apr 2013

รัฐบาลนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้งตั้งเป้าพัฒนากว่างโจวเป็นฮับโลจิสติกส์โลกภายในปี 2563 เพื่อเป็นช่องทางในการขยายการค้าระหว่างประเทศให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและการค้านครกว่างโจวแถลงแผนการพัฒนาโลจิสติกส์สมัยใหม่ (Modern logistics) โดยจะเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ภายใน 9 ปี (2555-2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกว่างโจวให้กลายเป็นศูนย์กลางด้าน​โลจิสติกส์นานาชาติ​และศูนย์กลาง​โลจิสติกส์ของเอ​เซีย ซึ่งแผนการพัฒนาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างนครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมุ่งเน้นให้กว่างโจวเป็นฮับโลจิสติกส์ระดับโลก ซึ่งรัฐบาลนครกว่างโจวได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2563 จะมีผลสำเร็จในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ท่าอากาศยาน : ภายในระยะ 9 ปี คาดว่าจะมีเส้นทางบินมากกว่า 260 เส้นทาง สร้างลู่วิ่งของเครื่องบินเพิ่ม 3 ทาง รวมถึงสร้างอาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศใหม่

2. การขนส่งทางรถไฟ : จะมีการสร้างเส้นทางรถไฟสำหรับขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 8 สาย และสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนให้เชื่อมกับท่า​เรือน้ำลึก​หนานซาโดยผ่านนครกว่างโจว

3. การพัฒนาระบบไปรษณีย์: จะส่งเสริมธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต การขายสินค้าผ่าน Mail Order เป็นต้น

4. เป้าหมายอัตราการเติบโตของการขนส่งสินค้าในปี 2563: รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งคาดการณ์การเติบโตของการขนส่งทางอากาศจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 148.5 ส่วนการขนส่งทางรถไฟจะมีอัตราเติบโตร้อยละ 108.8 สำหรับการขนส่งทางบกจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 82.5 และการขนส่งทางทะเลคาดว่าจะเพิ่มร้อยละ 67.7

ผู้ประกอบการไทยสามารถ​ใช้ประ​โยชน์จากการที่​กว่างโจวปั้นตัวเองเป็น “ฮับโลจิสติกส์โลก” ส่งเสริมความร่วมมือและขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงกับนครกว่างโจวและมณฑลกวางตุ้งมากขึ้น ใช้จุดแข็งด้านโลจิสติกส์ของกว่างโจวกระจายสินค้าต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของจีน ซึ่งอีกหนึ่งโอกาสน่าสนใจที่กำลังจะมาถึงสำหรับผู้ประกอบการไทยคือ งาน “2013 China- Asia Pacific Logistics Communication and Cooperation Forum” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.2556 ภายใต้หัวข้อ “Logistics Gathering Asia-Pacific Working Harmoniously to Create Opportunity” โดยผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ผู้ส่งออกสินค้า ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่มีความประสงค์ร่วมงานในครั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.56eq.com

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน